Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Skr. 2007/08:167

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2008
  • Avsändare: Utbildningsdepartementet
  • Typ: Skrivelse

Information om publikationen

I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska bekämpas och hur människor som utsätts för detta ska få ökat skydd och stöd. Handlingsplanen innehåller även åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet, höja kvaliteten och effektiviteten i rättsväsendet, öka samverkan samt öka kunskapen.

Senast uppdaterad: 2021-11-18