Den svenska hälso- och sjukvårdens arbete inom kompetensområdet våld mot kvinnor

Information om publikationen

Nationell kartläggning av hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor. Kartläggningen, som berör 19 av 23 landsting, är en inventering av förekomsten av dokument, skriftliga rutiner, samarbete och utbildningsinsatser. Den visar på stora skillnader mellan de olika landstingen. Av Cecilia Andréasson, Kristina Stenson, Annika Björck, Gun Heimer, 2006.

Senast uppdaterad: 2021-11-18