Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma : resultat från en nationell utvärdering

Information om publikationen

Barn som bevittnat våld mot mamma utgör en riskgrupp med generellt hög symtombörda och inskränkningar i förmågan att fungera i vardagslivet hemma, i skolan och med kamrater jämfört med barn i allmänhet. Detta indikerar att samhället behöver arbeta såväl preventivt som stödjande och behandlande för att förhindra långsiktiga konsekvenser av våldet. Med utgångspunkt från resultaten i studien lämnas en rad rekommendationer. 

Projektledare: Anders Broberg

Senast uppdaterad: 2021-11-18