Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp

Information om publikationen

Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp med praktiska instruktioner för bland annat undersökning, provtagning och utformning av rättsintyg. Guiden är en del av det nationella handlingsprogrammet för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp.

Senast reviderad mars 2021.  

Senast uppdaterad: 2021-11-18