Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

Information om publikationen

För många brottsoffer (målsägande) och vittnen innebär kallelsen till en förhandling den första kontakten med en domstol. Alla vet inte hur en förhandling går till och det är vanligt att känna oro. För att skapa större trygghet för målsägande och vittnen finns det vittnesstöd vid tingsrätterna och hovrätterna i Sverige. Vittnesstödsverksamheten bidrar till lugnare och tryggare målsägande och vittnen och leder i förlängningen till både ökad rättstrygghet och rättssäkerhet.

De nationella riktlinjerna för vittnesstödsverksamheten riktar sig framför allt till personal vid domstolar och ideella organisationer, inte till aktiva vittnesstöd och inte heller till målsägande och vittnen. Brottsoffermyndigheten har tagit fram riktlinjerna i samarbete med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18