Handbok. Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp.

NCK-rapport 2008:1

Information om publikationen

På uppdrag av regeringen har NCK tagit fram ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Målsättningen är att förbättra vården och omhändertagandet i hela landet. Handlingsprogrammet ska också bidra till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial i hanteringen av sexuella övergrepp. 

I det nationella programmet ingår "Handbok — Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp", och "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" som tagits fram i samarbete med Nationellt forensiskt centrum, NFC (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL). Om uppdraget på NCK:s webbplats

Observera att handboken är tryckt 2010. Vissa förändringar när det gäller lagstiftningen har skett sedan dess, bland annat trädde en ny sexualbrottslagstiftning i kraft 1 juli 2018. För information om den nya sexualbrottslagstiftningen hänvisas istället till NCK:s kunskapsbank: Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank om sexualbrottslagstiftningen

Även guiden för omhändertagande efter sexuella övergrepp har uppdaterats sedan handboken trycktes. Här hittar du den senaste versionen av guiden: Guide för omhändertagande av offer för sexuella övergrepp

Senast uppdaterad: 2021-11-18