Stöd till barn som upplevt våld : Utvecklingen på fältet 2006–2010

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2010
  • Författare: Maria Eriksson, Marta Wycichowska
  • Avsändare: Uppsala universitet
  • Typ: Kartläggning
  • Antal sidor: 61

Information om publikationen

2010 års kartläggning har begränsats till de typer av organisationer som utifrån 2006 års rapport kan antas vara de mest relevanta när det handlar om stöd till barn som upplevt våld: kommunala verksamheter, kvinnojourer samt barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Kartläggningen visar att stöd till barn som upplevt våld är ett fält som fortfarande expanderar, framför allt bland kommunerna.

Senast uppdaterad: 2021-11-18