Johan Rosquist

Johan Rosquist, Johan Rosquist

Titel: Doktor i sociologi, universitetslektor

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Institution: Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

E-post: johan.rosquist@lnu.se

Webbsida: Johan Rosquist forskarpresentation vid Linnéuniversitetet

Presentation

Johan Rosquist utgår från rättssociologiska ansatser för att studera hur frågor om hederspraktik – inklusive hedersrelaterat våld och förtryck – förstås, utreds och hanteras av svenska myndigheter. Forskningen omfattar huvudsakligen dokumentanalys, men inkluderar även observationsstudier av domstolsförhandlingar.

Läs en intervju med Johan Rosquist i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Hedersrelaterat våld i rättsväsendet"

Forskningsprojekt

Under 2022–2023 bedriver Johan Rosquist forskning om hur socialtjänst och förvaltningsrätt utreder hedersproblematik. Projektet finansieras av Forte.

Publikationer i urval

Rosquist, Johan (2022). Emotional discourses in the courtroom: Women’s empowerment work in honour related trials. Emotions and Society 4 (1) 91-109.

Rosquist, Johan (2020). Moral i rätten. Utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997–2017. Doktorsavhandling. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18