Bemötande av brottsoffer.

Rättslig vägledning 2022:10

Information om publikationen

Denna rättsliga vägledning ersätter handboken med samma titel från februari 2012. Den rättsliga vägledningen är något annorlunda uppbyggd men är i allt väsentligt en överföring av texterna från handboken, med vissa ändringar och tillägg. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18