Brottsoffer och deras närstående.

Socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp.

Information om publikationen

Syftet med denna vägledning är att ge en allmän orientering för personal inom socialtjänstens olika delar om det ansvar socialnämnden har att verka för att brottsoffer och närstående får stöd och hjälp.  

Senast uppdaterad: 2021-11-18