Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2009
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition

Information om publikationen

Propositionen innehåller ett förslag till en reglering i föräldrabalken om att domstolen i mål om umgänge ska ha möjlighet att besluta att en person som socialnämnden utser ska medverka vid umgänget, så kallat umgängesstöd. I propositionen föreslås även att det i socialtjänstens barnavårdsutredningar ska vara möjligt för utredaren att tala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

Senast uppdaterad: 2021-11-18