Om patriarkat, motstånd och uppbrott: tjejers rörelser i sociala rum

Information om publikationen

I sin bok Om patriarkat, motstånd och uppbrott – tjejers rörelser i sociala rum undersöker Siv-Britt Björktomta hur tjejer med utländsk bakgrund, ofta kategoriserade som ”utsatta flickor i patriarkala familjer”, själva beskriver och hanterar sin livssituation. 

Författaren har intervjuat elva tjejer i åldern 16 till 20 år som lever med begränsningar och kontroll av sitt sociala liv och sin sexualitet. Fokus för undersökningen är deras strategier för att hantera motsättningar mellan normer i familjerna och i det omgivande majoritetssamhället. Genom att analysera möjligheter och begränsningar för det motstånd som dessa tjejer gör, synliggör Björktomta rådande ordningar och möjliga alternativ, men också konsekvenser av deras motstånd.

Senast uppdaterad: 2021-11-18