Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt.

NCK-rapport 2009:2

Information om publikationen

Kunskaps- och forskningsöversikten är en sammanställning av svensk och internationell forskning rörande våld i samkönade relationer. De mest framträdande teoretiska perspektiven och metodologiska ansatserna presenteras samt behoven av framtida forskning. 

Se också "Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt" (NCK-rapport 2018:1).

Senast uppdaterad: 2021-11-18