Violence through the life cycle : a public health problem

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2012
  • ISBN: 978-91-7519-905-4
  • Författare: Niclas Olofsson
  • Avsändare: Linköpings universitet
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Avhandlingen presenterar en bild av ett starkt samband mellan exponering för våld och ohälsa genom hela livscykeln. En studie visade en ökad risk för sämre fysisk och psykisk hälsa bland pojkar och flickor i åldrarna 0–18, rapporterat av mödrar som varit utsatta för våld. Vidare har ett starkt samband mellan dem som utsatts för våld och fysisk och psykisk ohälsa visats bland unga vuxna i åldern 18–25 år, även efter att ha kontrollerat för eventuella confounders. Även i en äldre åldersgrupp, fanns ett omfattande negativt panorama av hälsoutfall hos dem som upplevt rädsla för brott och/eller exponerats för övergrepp bland både äldre män och kvinnor (65–84 år).

Senast uppdaterad: 2021-11-18