Vårdprogram: Våld i nära relationer – omhändertagande av kvinnor utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld

Information om publikationen

Vårdprogram från Region Uppsala. Vårdprogrammet ger basal vägledning vid omhändertagandet av kvinnor som utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp och som söker sjukhusvård eller primärvård i Uppsala län. Uppdaterad i mars 2019.

Senast uppdaterad: 2021-11-18