Han var väl inte alltid så snäll: våld mot äldre kvinnor

  • Utgivningsår: 2002
  • Avsändare: Nationellt råd för kvinnofrid
  • Typ: Skrift
  • Utgivningsort: Stockholm
  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Skriften syftar till att belysa våld mot äldre som sker i en nära relation. Äldre kvinnor som utsätts för våld är en bortglömd grupp, och våldet kan få stora konsekvenser i form av traumatisering och rädsla.