Vårdnad, boende och umgänge.

Handbok – stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt

Information om publikationen

Familjerättshandläggare möter ofta föräldrar i kris som behöver hjälp att kommunicera och se barnets behov. Den nya handboken ska vara ett stöd och hjälpa dem att tillämpa de regler som gäller på området. Handboken tar upp lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden och kunskap baserad på vetenskap och erfarenheter.

Senast uppdaterad: 2021-11-18