Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Illustration ur filmen om Kvinnofridslinjen

Nu finns det en kort informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Vill du ladda hem filmen och visa den i ditt arbete inom kommunen? Maila din beställning till info@nck.uu.se

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen.  
Länk till filmen

Satsning på systematisk uppföljning

LÄRANDE EXEMPEL. Sveriges kommuner och landsting, SKL, drar nu igång ett projekt tillsammans med ett stort antal av landets kommuner för att öka användningen av systematisk uppföljning. Projektet SU-kvinnofrid ingår i SKL:s pågående kvinnofridssatsning som genomförs inom ramen för SKL:s överenskommelse med staten. Annie Ingelskog, socialförvaltningen, leder arbetet med projektet i Uppvidinge kommun. I Östersunds kommun har Centrum mot våld arbetat med systematisk uppföljning i ett år. 

Länk till lärande exempel om SKL:s satsning
Länk till lärande exempel om arbetet i Östersund

Foto på Annie Ingelskog som är socialt ansvarig samordnare på Uppvidinge kommun.

Syntolkade filmer om att fråga om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer.

Filmerna är nu även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Länk till syntolkade filmer
Länk till utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning, sexuella trakasserier samt en film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Länk till film om prostitution
Länk till film om systematisk uppföljning
Länk till film om sexuella trakasserier
Länk till film om kartläggningen

Om webbstödet

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även ett webbstöd för vården som utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen.