Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kungsbacka satsar på utbildning om våld

LÄRANDE EXEMPEL. I Kungsbacka satsar kommunen stort på basutbildning om våld i nära relationer. Alla anställda på förvaltningen för individ- och familjeomsorg, cirka 800 personer, ska utbildas med stöd av webbkursen om våld. Genom satsningen ska all personal få samma grundkunskaper så att våldsutsatta klienter får samma bemötande i alla delar av förvaltningen. Läs texten

Syntolkade filmer om att fråga om våld

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer.

Filmerna är nu även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Länk till syntolkade filmer
Länk till utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning och om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Länk till film om prostitution
Länk till film om systematisk uppföljning
Länk till film om kartläggningen

Om webbstödet

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även ett webbstöd för vården som utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen.