Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

Nu finns det en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Filmen, som finns på svenska, engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska, är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen! Kvinnofridslinjen 020-50 50 05 drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen. 
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Skol- och fritidspersonal i Mölndal utbildas om våld

LÄRANDE EXEMPEL. Ett femtiotal medarbetare i skolor och fritidsgårdar i Mölndals stad har utbildats om våld i ungas nära relationer. Det var fältsekreterarna i Mölndal som tog initiativ till utbildningen som bestått dels av webbkursen om våld, dels av en spridningskonferens. 

– Vuxna har ett ansvar att arbeta våldsförebyggande, säger Elsa Björklund, fältsekreterare och den som lett utbildningssatsningen.
Lärande exempel om fältsekreterare som utbildar skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer
Intervju med skolkurator Linda Haag Pannas som gått utbildningen 

Kommuner har nya kontaktvägar för utsatta under pandemin

LÄRANDE EXEMPEL. För att göra det enklare för personer som är utsatta för våld i en nära relation att ta kontakt med socialtjänsten under rådande coronapandemi har Kalmar och Piteå kommun tänkt nytt. I Kalmar finns en e-tjänst och i Piteå kan utsatta vända sig till personal på apotek och bibliotek. 
Lärande exempel om nya kontaktvägar till socialtjänsten för utsatta 

E-tjänsten för enkel kontakt med socialtjänsten i Kalmar kommun.

Härnösand har nollvision mot våld

LÄRANDE EXEMPEL. Härnösands kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relation. Det betyder att kommunen satsar brett på att arbeta mot våld.  

Det var ett enigt kommunfullmäktige som sa ja till förslaget om nollvision som kom från vice ordförande i kommunstyrelsen Ingrid Nilsson (V). Kommunen beslutade även att en handlingsplan för arbetet ska upprättas. 

Lärande exempel om Härnösands kommuns beslut om nollvision mot våld

Karlshamn satsar mot våld under coronapandemin

Alla medarbetare i Karlshamns kommun utbildas nu om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Grunden är Webbkurs om våld. En extra digital utbildningssatsning för förtroendevalda och allmänhet har genomförts under den pågående coronapandemin för att ge fler i samhället kunskap om våld i nära relation. Jonna Welander är kommunens samordnare.
Hela reportaget om Karlshamns kommuns utbildningssatsning

Utbildningsfilmer om att fråga om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna som visar på olika sätt att ställa frågor om våld inom kommunens verksamheter

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Filmerna är även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Sidan med de syntolkade utbildningsfilmerna
Sidan med de sex utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning, sexuella trakasserier samt en film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Film om våld och prostitution
Film om systematisk uppföljning inom socialtjänsten
Film om sexuella trakasserier
Film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld

Om webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Projektledare för "Webbstöd för kommuner" är Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

Här hittar du en så kallad banner att använda på din egen webbplats för att sprida information om "Webbstöd för kommuner". För att spara bannern på din dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett webbstöd för yrkesverksamma inom vården.
Till Webbstöd för vården