Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Nya filmer ska få fler att fråga om våld

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer.

De sex korta och dramatiserade filmerna visar på ett konkret sätt hur medarbetare kan ställa frågor om våld för att upptäcka våldsutsatthet.

– Det är värdefullt att det nu finns filmer för socialtjänsten om att ställa frågan om våld, vi vet att de är efterfrågade, säger Annika Engström, projektledare på NCK.

Läs hela nyheten
Till filmerna om att ställa frågor

Expertfilmer ger stöd i arbetet

För att ge stöd i arbetet finns nu filmer om prostitution, systematisk uppföljning och om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. I de tre nya kortfilmerna berättar tre experter om sina specialområden: Petra Tammert Seidefors på Jämställdhetsmyndigheten, Jenny Nybom på Socialstyrelsen och Mariana Dufort på Socialstyrelsen. 
Länk till film om prostitution
Länk till film om systematisk uppföljning
Länk till film om kartläggningen

Om webbstödet

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Katarina Edlund, Länsstyrelsen i Stockholms län
e-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se
telefon: 010-223 12 93

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även ett webbstöd för vården som utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen.