Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Samverkansavtal hjälper våldsutsatta att hitta bostad

Marie Edbom, enhetschef på Mora kommun, som har halvlångt ljust hår och är klädd i en beige kavaj.

LÄRANDE EXEMPEL Brist på bostäder och ofta begränsade möjligheter för socialtjänsten att hjälpa till gör det svårt för personer som är utsatta för våld att ordna stadigvarande boende. Det visar en kartläggning gjord av länsstyrelserna. Mora kommun har sedan många år tillbaka ett samverkansavtal med det kommunala bostadsbolaget för att stötta våldsutsatta att få en stadigvarande bostad. Marie Edbom är enhetschef.
Lärande exempel om Mora kommuns arbete för att hitta bostad till våldsutsatta.
Intervju om länsstyrelsernas kartläggning av kommunernas insatser för våldsutsatta att hitta bostad.

Information ska vägleda kommunerna i arbetet med våldsutövare

Olga Gislén och Ulrika Sandberg från Socialstyrelsen samt länsstyrelsen i Stockholm.

Kommunernas socialnämnder har genom en lagändring som kom 2021 nu även ett ansvar att verka för att våldsutövare ska ändra sitt beteende. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har ett gemensamt regeringsuppdrag att stötta berörda myndigheter att genomföra förändringen

Olga Gislén på Socialstyrelsen och Ulrika Sandberg på Länsstyrelsen i Stockholm arbetar med uppdraget.
Intervju om regeringsuppdraget att ge vägledning till kommuner om arbetet med våldutövare

Webbutbildningar om våld

För dig som vill lära dig mer om våld finns flera webbaserade basutbildningar och kurser från olika myndigheter. Kurserna är kostnadsfria, vänder sig till dig som yrkesverksam och går att genomföra enskilt eller i grupp.

Se webbutbildningarna om våld

Kollage som visar olika webbkurser

Utbildningsfilmer om att fråga om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna som visar på olika sätt att ställa frågor om våld inom kommunens verksamheter

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Filmerna är även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Sidan med de syntolkade utbildningsfilmerna
Sidan med de sex utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning, sexuella trakasserier samt en film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Film om våld och prostitution
Film om systematisk uppföljning inom socialtjänsten
Film om sexuella trakasserier
Film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

NCK har tagit fram en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. För att fler ska få kännedom om stödtelefonen är filmen översatt till en rad olika språk, såsom engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50!
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Om webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Projektledare för "Webbstöd för kommuner" är Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

Här hittar du en så kallad banner att använda på din egen webbplats för att sprida information om "Webbstöd för kommuner". För att spara bannern på din dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett webbstöd för yrkesverksamma inom vården.
Till Webbstöd för vården 

Senast uppdaterad: 2022-05-17