Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

Nu finns det en kort informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Vill du ladda hem filmen och visa den i ditt arbete inom kommunen? Mejla din beställning till info@nck.uu.se. 
Kvinnofridslinjen 020-50 50 05 drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen. 
Till informationsfilmen om Kvinnofridslinjen

Förskolor utbildas om orosanmälan

Helen Josefsson är förskolechef i Järfälla kommun och arbetar med en utbildningssatsning om våld.

LÄRANDE EXEMPEL. Ökad kunskap ska göra förskolepedagoger i Järfälla kommun trygga i att göra orosanmälningar till socialtjänsten om barn som far illa. Länsstyrelsen i Stockholm driver tillsammans med förskolechef Helen Josefsson ett kunskapshöjande projekt för personal och barn. Grunden i arbetet är Brottsförebyggande rådets material "Liten och trygg".
Hela reportaget om utbildningssatsningen på förskolor i Järfälla kommun

Kommuner utbildas genom samverkan

LÄRANDE EXEMPEL Det kan vara en utmaning för kommuner att se till att kunskap och kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer alltid finns inom alla verksamheter. I Skåne har därför Kompetenscentrum mot våld i nära relationer bildats. De erbjuder länets kommuner kontinuerlig utbildning. Efter fem års verksamhet samarbetar de med 19 olika kommuner. 

Hela reportaget om Skånes arbete för samverkan om våld

Paula Rydholm är utvecklingssekreterare på Kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Malmö.

Utbildningsfilmer om att fråga om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna som visar på olika sätt att ställa frågor om våld inom kommunens verksamheter

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Filmerna är även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Till sidan med de syntolkade utbildningsfilmerna
Till sidan med de sex utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning, sexuella trakasserier samt en film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Till sidan med filmen om prostitution
Till sidan med filmen om systematisk uppföljning
Till sidan med filmen om sexuella trakasserier
Till sidan med filmen om kartläggningen

Om webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Projektledare för "Webbstöd för kommuner" är Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

Här hittar du en så kallad banner att använda på din egen webbplats för att sprida information om "Webbstöd för kommuner". För att spara bannern på din dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett webbstöd för yrkesverksamma inom vården.
Till Webbstöd för vården