Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Nytt material för socialtjänstens arbete mot våld

Kollage med stillbilder från filmerna om att ställa frågor om våld.

Under hösten har NCK påbörjat en omgörning av webbstödet för kommuner. Här hittar du våra nya filmer om att ställa frågor om våld inom socialtjänsten.

Webbstödet har också uppdaterats med lärande exempel om arbetet med äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruk och kvinnor med erfarenhet av prostitution som utsätts för våld. Nya faktatexter har publicerats om bland annat det våldsförebyggande arbetet och att arbeta med våldsutövare.

Till filmerna om att ställa frågan
Till lärande exempel

Se film från #upptäckvåldet

Deltagare från hela landet samlades den 18 december 2018 på Folkets hus i Stockholm för att lyssna till röster från metoo-upprop och diskutera hur samhällets bemötande av våldsutsatta flickor och kvinnor kan förbättras. Nu kan du titta på en sammanfattande film från konferensen #upptäckvåldet. Se film

Logotyp för konferensen "#Upptäck våldet"

Om webbstödet

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Katarina Edlund, Länsstyrelsen i Stockholms län
e-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se
telefon: 010-223 12 93

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även ett webbstöd för vården som utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen.