Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Ny kortfilm om Istanbulkonventionen

Grafisk stillbild från Jämställdhetsmyndighetens film om Istanbulkonventionen.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en kort informationsfilm om Istanbulkonventionen, Europarådets konvention som syftar till att skydda kvinnor och flickor från alla former av våld. Filmen finns med svensk och engelsk text, i en syntolkad version, samt i en teckenspråkstolkad version. 
Se kortfilmen om Istanbulkonventionen på Vimeo

Skol- och fritidspersonal i Mölndal utbildas om våld

Elsa Björklund

LÄRANDE EXEMPEL. Ett femtiotal medarbetare i skolor och fritidsgårdar i Mölndals stad har utbildats om våld i ungas nära relationer. Det var fältsekreterarna i Mölndal som tog initiativ till utbildningen som bestått dels av webbkursen om våld, dels av en spridningskonferens. 
– Vuxna har ett ansvar att arbeta våldsförebyggande, säger Elsa Björklund, fältsekreterare och den som lett utbildningssatsningen.
Lärande exempel om fältsekreterare som utbildar skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer
Intervju med skolkurator Linda Haag Pannas som gått utbildningen

Stor satsning på kunskap om våld i Karlshamn

LÄRANDE EXEMPEL. I Karlshamns kommun ska alla 3200 anställda och hundratalet förtroendevalda utbildas om våld i nära relationer. Det står inskrivet i handlingsplanen för folkhälsoarbetet. Grunden för utbildningen är "Webbkurs om våld". Jenny Andersson, folkhälsostrateg och Jonna Welander, samordnare för våld i nära relation, har varit drivande i arbetet.
Lärande exempel om utbildningssatsningen i Karlshamns kommun
Intervju med anställda som har gått utbildningen

Jenny Andersson och Jonna Welander som är initiativtagare till utbildningssatsningen om våld i Karlshamn.

Kommuner har nya kontaktvägar för utsatta under pandemin

LÄRANDE EXEMPEL. För att göra det enklare för personer som är utsatta för våld i en nära relation att ta kontakt med socialtjänsten under rådande coronapandemi har Kalmar och Piteå kommun tänkt nytt. I Kalmar finns en e-tjänst och i Piteå kan utsatta vända sig till personal på apotek och bibliotek. 
Lärande exempel om nya kontaktvägar till socialtjänsten för utsatta
Jämställdhetsmyndighetens och länsstyrelsernas nationella kampanj mot våld

E-tjänsten för enkel kontakt med socialtjänsten i Kalmar kommun.

Utbildningsfilmer om att fråga om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna som visar på olika sätt att ställa frågor om våld inom kommunens verksamheter

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Filmerna är även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Sidan med de syntolkade utbildningsfilmerna
Sidan med de sex utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning, sexuella trakasserier samt en film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Film om våld och prostitution
Film om systematisk uppföljning inom socialtjänsten
Film om sexuella trakasserier
Film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

Nu finns det en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Filmen, som finns på svenska, engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska, är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen! Kvinnofridslinjen 020-50 50 05 drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen. 
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Om webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Projektledare för "Webbstöd för kommuner" är Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

Här hittar du en så kallad banner att använda på din egen webbplats för att sprida information om "Webbstöd för kommuner". För att spara bannern på din dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett webbstöd för yrkesverksamma inom vården.
Till Webbstöd för vården