Om den nationella satsningen #upptäckvåldet

#upptäckvåldet var en nationell satsning under hösten 2018 som syftade till att öka kunskapen, inom socialtjänsten och närliggande yrkesområden, om våld och sexuella övergrepp riktade mot flickor och kvinnor med erfarenhet av missbruk och drogberoende, prostitution och människohandel, med funktionsnedsättning och mot äldre kvinnor. 

Satsningen genomfördes av Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i samverkan.

Metoo gav röst åt utsatta grupper

Hösten 2017 fick hashtaggen #metoo stor spridning i sociala medier. Under hashtaggen har människor över hela världen berättat om sina erfarenheter av sexuella övergrepp. Flera olika grupper har skapat egna upprop för att belysa en särskild problematik. Kvinnor med funktionsvariation har samlats under #slutvillkorat, döva och hörselskadade kvinnor under #slådövörattill, äldre kvinnor har använt hashtaggen #intebättreförr, kvinnor i missbruk och prostitution #utanskyddsnät samt kvinnor i prostitution #intedinhora. 

Kunskapslyft för socialtjänsten

I mitten av 2018 beslutade regeringen att avsätta 25 miljoner kronor till ett kunskapslyft för främst socialsekreterare. Utgångspunkten var de behov som påtalades i metoo-uppropen från de fyra grupperna. Målet är att höja kunskapsnivån och bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar i hela landet för att socialtjänsten ska kunna upptäcka våldet och ge ett professionellt och stödjande bemötande som utgår från individens behov. 

Inom ramen för uppdraget har NCK uppdaterat Webbstöd för kommuner med nya lärande exempel om arbetet med äldre, personer med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruk och kvinnor med erfarenhet av prostitution som utsätts för våld. 

Tre utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld i socialtjänsten med fokus på särskild utsatthet har tagits fram av Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK gemensamt. Ytterligare tre utbildningsfilmer har producerats utom ramen för detta uppdrag. 

Uppdraget har också inneburit en satsning på att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen, både för utsatta och för yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. 

Länsstyrelserna arbetar regionalt med utbildningsinsatser riktat mot yrkesverksamma i kommunerna. Jämställdhetsmyndigheten arbetar med att lyfta rösterna från de olika metoo-uppropen. De har också sammanställt material om sexuella trakasserier. Se Jämställdhetsmyndighetens material om sexuella trakasserier

Socialstyrelsen samordnade uppdraget och ansvarade för en nationell samling 18 december 2018 i Stockholm. 

"Utan kunskap upptäcks inte våldet"

Denise Cresso-Nydén och Lotten Sunna är företrädare för uppropen #slutvillkorat och #utanskyddsnät. Fotograf: Staffan Claesson

Uppropen #slutvillkorat och #utanskyddsnät, som samlar berättelser av personer med funktionsvariation och kvinnor i missbruk och prostitution, välkomnar satsningen på mer kunskap. Företrädarna Denise Cresso-Nydén och Lotten Sunna efterlyser förståelse för individens behov. Hela intervjun med företrädarna för #slutvillkorat och #utanskyddsnät

Senast uppdaterad: 2023-10-19