Att arbeta med våldsutövare

Foto på sida med text i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

Insatser riktade till våldsutövare är en viktig del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Målet är att få våldet att upphöra. 

Sedan 1 augusti 2021 finns det en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Socialnämnden har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det förekommer våld i en familj. Hela familjen ska få den hjälp och det stöd som behövs.

Att arbeta med våldsutövare

Material från Socialstyrelsen om ansvaret för våldsutövare

Socialstyrelsen har tagit fram ett faktablad om socialnämndens ansvar för personer som utövar våld i nära relationer. Det finns också ett faktablad om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens möjligheter att lämna uppgifter till polisen i syfte att förebygga allvarligare brott i nära relationer. 
Socialstyrelsens webbsida "Våld i nära relationer"

Trygghetens hus i Bollnäs når våldsutövare genom samverkan

LÄRANDE EXEMPEL I Bollnäs samverkar kommunen och polisen för att få våldsutövare att ta emot insatser genom projektet Trygghetens hus. Syftet med projektet är att skapa goda förutsättningar för att upptäcka och förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla samverkan mellan myndigheter. 

Lärande exempel om Trygghetens hus i Bollnäs

Kommun motiverar våldsutövare att flytta

LÄRANDE EXEMPEL Jönköpings kommun arbetar för att den som är utsatt för våld i en nära relation ska kunna stanna kvar i den gemensamma bostaden. I stället motiveras våldsutövaren att flytta. Utgångspunkten är att den våldsutsatta ska få vara kvar i sin trygghet. Men säkerheten går alltid först, säger Charlotta Holmström och Johannes Einemo på Jönköpings kommun. 
Lärande exempel om Jönköpings kommuns arbete med våldsutövare

Charlotta Holmström som har kort brunt hår och är klädd i en svart klänning och Johannes Einemo som har snagg och bär en turkosblå huvtröja med tryck.

Telefonlinje slussar våldsutövare

Ulf Calvert som har kortklippt grått hår, glasögon och är klädd i svart tröja och svarta jeans.

Medarbetarna på telefonlinjen ”Välj att sluta” samtalar dagligen med våldsutövare. Uppdraget är att slussa dem vidare till behandling eller annan insats inom till exempel socialtjänsten. Numret till telefonlinjen är 020-555 666. Ulf Calvert är operativt ansvarig för "Välj att sluta".
Intervjun med Ulf Calvert om Välj att sluta

SKR om att arbeta med våldsutövare

"Vad innebär det att socialnämnden ska verka för att våldsutövare ändrar sitt beteende?" Det är en av frågorna i "Fråga och svar" som finns på Sveriges kommuner och regioners, SKR, webbplats. Syftet med det samlade materialet om socialnämndens ansvar för våldsutövare är att stärka kommuner och regioners arbete med gruppen.

SKR:s webbsida "Förändringsarbete med våldsutövare"

Vad säger Socialstyrelsen?

6 kap. Socialnämndens insatser

Insatser till våldsutövande barn och vuxna

4 § Enligt 5 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) hör till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta säkerheten för den  om utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes närstående.

5 § Socialnämnden ska efter en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) erbjuda en våldsutövare insatser med utgångspunkt i dennes förutsättningar och behov. 

Senast uppdaterad: 2024-02-22