Att arbeta med våldsutövare

Foto på sida med text i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

Insatser riktade till våldsutövare är en viktig del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Målet är att få våldet att upphöra. 

Socialnämnden har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det förekommer våld i en familj. Hela familjen ska få den hjälp och det stöd som behövs och socialtjänsten bör därför kunna erbjuda insatser till vuxna som utövar våld mot närstående. 

Sedan 1 augusti 2021 finns det en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Att arbeta med våldsutövare

Kommun motiverar våldsutövare att flytta

LÄRANDE EXEMPEL Jönköpings kommun arbetar för att den som är utsatt för våld i en nära relation ska kunna stanna kvar i den gemensamma bostaden. I stället motiveras våldsutövaren att flytta. Utgångspunkten är att den våldsutsatta ska få vara kvar i sin trygghet. Men säkerheten går alltid först, säger Charlotta Holmström och Johannes Einemo på Jönköpings kommun. 
Lärande exempel om Jönköpings kommuns arbete med våldsutövare.

Charlotta Holmström som har kort brunt hår och är klädd i en svart klänning och Johannes Einemo som har snagg och bär en turkosblå huvtröja med tryck.

Telefonlinje slussar våldsutövare

Ulf Calvert som har kortklippt grått hår, glasögon och är klädd i svart tröja och svarta jeans.

Medarbetarna på telefonlinjen ”Välj att sluta” samtalar dagligen med våldsutövare. Uppdraget är att slussa dem vidare till behandling eller annan insats inom till exempel socialtjänsten. Numret till telefonlinjen är 020-555 666. Ulf Calvert är operativt ansvarig för "Välj att sluta".
Intervjun med Ulf Calvert om Välj att sluta.

SKR om att arbeta med våldsutövare

"Vad innebär det att socialnämnden ska verka för att våldsutövare ändrar sitt beteende?" Det är en av frågorna i "Fråga och svar" som finns på Sveriges kommuner och regioners, SKR, webbplats. Syftet med det samlade materialet om socialnämndens ansvar för våldsutövare är att stärka kommuner och regioners arbete med gruppen.

SKR:s webbsida "Förändringsarbete med våldsutövare".

Information ska vägleda kommunerna i arbetet med våldsutövare

Olga Gislén och Ulrika Sandberg från Socialstyrelsen samt länsstyrelsen i Stockholm.

Kommunernas socialnämnder har genom en lagändring som kom 2021 nu även ett ansvar att verka för att våldsutövare ska ändra sitt beteende. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har ett gemensamt regeringsuppdrag att stötta berörda myndigheter att genomföra förändringen

Olga Gislén på Socialstyrelsen och Ulrika Sandberg på Länsstyrelsen i Stockholm arbetar med uppdraget.
Intervju om regeringsuppdraget att ge vägledning till kommuner om arbetet med våldsutövare

Kommuner testar Kriminalvårdens behandlingsprogram

Pernilla Gullerström som har långt ljust hår, glasögon och är klädd i en kortärmad ljus tröja.

LÄRANDE EXEMPEL. Behandlingsprogrammet Predov är utvecklat av Kriminalvården för personer som använt våld i nära relationer. Det ska i första hand bedrivas inom frivård och på anstalt. Men tanken är att Predov även ska kunna användas för personer som söker behandling på frivillig väg. Något som har testats inom ramen för ett pilotprojekt i Södertälje, Malmö, Jönköping och Lycksele.
Lärande exempel om behandlingsprogrammet Predov

Vad säger Socialstyrelsen?

7 kap. Insatser
Insatser till våldsutövare enligt 4 kap. 1 § SoL

Allmänna råd
"Nämnden bör [ .... ] kunna erbjuda våldsutövare insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld. Insatserna bör genomföras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld." 

Senast uppdaterad: 2022-10-03