Att arbeta med våldsutövare

Foto på sida med text i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

Insatser riktade till våldsutövare är en viktig del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Målet är att få våldet att upphöra. 

Socialnämnden har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det förekommer våld i en familj. Hela familjen ska få den hjälp och det stöd som behövs och socialtjänsten bör därför kunna erbjuda insatser till vuxna som utövar våld mot närstående. 

Sedan 1 augusti 2021 finns det en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Att arbeta med våldsutövare

Centrum i Skåne behandlar våldsutövare

Färgglada händer av papper som är uppklistrade på en vägg hos Kriscentrum i mellersta Skåne.

LÄRANDE EXEMPEL. Till mottagningen Kriscentrum mellersta Skåne kommer varje år runt 400 personer för samtal och behandling. De flesta är kvinnor och barn som har utsatts för eller upplevt våld, men ett hundratal är män som har utövat våld och vill ha hjälp. Målet är att männen ska bryta sitt beteende och ta ansvar för våldet som de har utövat. 
Hela reportaget om Kriscentrum i Skåne som behandlar våldsutövare

Våldsutövare behandlas över nätet

LÄRANDE EXEMPEL. Hos Alternativ till våld i Jönköping erbjuds våldsutövare internetbehandling. Här behandlas ilska och aggressioner på ett sätt som liknar det som används vid fobier och panikångest. Metoden som kallas Ivin har utvecklats tillsammans med Linköpings universitet.
Hela reportaget om internetbehandlingen av våldsutövare

Dan Rosenqvist och Kjell Nordén som arbetar på Alternativ till våld i Jönköping.

Vad säger Socialstyrelsen?

7 kap. Insatser
Insatser till våldsutövare enligt 4 kap. 1 § SoL

Allmänna råd
"Nämnden bör [ .... ] kunna erbjuda våldsutövare insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld. Insatserna bör genomföras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld." 

Senast uppdaterad: 2021-08-06