Telefonlinje för personer som utövar våld mot sin partner

020-555 666. Det är numret till telefonlinjen ”Välj att sluta”, som ska hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm.

Tidigare insatser från samhället och frivilligorganisationer har främst riktat sig till de våldsutsatta. Syftet med telefonlinjen är att minska våldet genom att fånga upp den som utövar våld mot sin partner. 

Utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm svarar i telefonen. Den som ringer kommer att kunna få i stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun. Yrkesverksamma, våldsutsatta och anhöriga som vill veta mer om telefonlinjen och förändringsarbete med våldsutövare kan också ringa.

Telefonlinjen har varit ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län som pågick fram till december 2020. Från och med 2021 är telefonlinjen nationell och ska ta emot samtal från hela Sverige. 

Välj att sluta

Logotyp för webbplatsen Välj att sluta.

Telefonnumret till ”Välj att sluta” är 020-555 666.
På webbplatsen väljattsluta.se finns mer information om telefonlinjen och pilotprojektet. Här kan du också beställa visitkort, affischer och klistermärken.
Webbplatsen "Välj att sluta"

Senast uppdaterad: 2021-02-15