Telefonlinje för personer som utövar våld mot sin partner

020-555 666. Det är numret till telefonlinjen ”Välj att sluta”, som ska hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer. Den 4 februari 2019 öppnade telefonlinjen som är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm.

Tidigare insatser från samhället och frivilligorganisationer har främst riktat sig till de våldsutsatta. Syftet med telefonlinjen är att minska våldet genom att fånga upp den som utövar våld mot sin partner. 

Utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm svarar i telefonen. Den som ringer kommer att kunna få i stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun. Yrkesverksamma och utsatta som vill veta mer om telefonlinjen och förändringsarbete med våldsutövare kan också ringa.

Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län som pågår fram till december 2020.

Välj att sluta

Logotyp för webbplatsen Välj att sluta.

Telefonnumret till ”Välj att sluta” är 020-555 666.
På webbplatsen väljattsluta.se finns mer information om telefonlinjen och pilotprojektet. Här kan du också beställa visitkort, affischer och klistermärken.
Webbplatsen "Välj att sluta"