Telefonlinjen samtalar med våldsutövare dagligen

Medarbetarna på telefonlinjen ”Välj att sluta” samtalar dagligen med våldsutövare. Uppdraget är att slussa dem vidare till behandling eller annan insats inom till exempel socialtjänsten.

020-555 666. Det är numret till telefonlinjen ”Välj att sluta” som startade som ett pilotprojekt 2019 i samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm. Sedan 2021 är telefonlinjen nationell och tar emot samtal från hela Sverige. Linjen är öppen måndag till och med fredag under kontorstid och det är fyra rådgivare som svarar.

När linjen är stängd går det att lämna meddelande på en telefonsvarare, vilket ett antal personer väljer att göra varje dygn.

Hälften som ringer utövar våld

Från starten 2019 har Välj att sluta fått in cirka 1830 samtal varav omkring hälften kommit från personer som utövat någon typ av våld i en nära relation. Även anhöriga och personer som är utsatta för våld ringer. De flesta våldsutövare som tar kontakt är män, 75 procent, och medelåldern är 35 år. Hälften av dem har barn och de allra flesta är födda i Sverige.   

Ulf Calvert som har grått kortklippt hår, glasögon och är klädd i svart tröja och jeans.
Ulf Calvert är operativt ansvarig för telefonlinjen "Välj att sluta". Foto: Mikael Wallerstedt.

–  Om vi ska komma tillrätta med våldet måste vi prata med och förstå dem som utövar våld. Vi måste föra dialog. Vi ska inte fördöma våldsutövaren men betona att våldet är ett oacceptabelt beteende som måste ta slut, säger Ulf Calvert, psykolog och operativt ansvarig för telefonlinjen ”Välj att sluta”.

Många känner skuld över sitt beteende

Enligt Ulf Calvert befinner sig ofta den som ringer i kris. Inte sällan berättar personen om ett agerande som har blivit värre och att personen inte längre känner igen sig själv.

– Många upplever att det finns en dissonans mellan vem de uppfattar sig som och vad de gör. De säger inte sällan att det är främmande för dem att använda våld. Många känner både skuld och skam över sitt beteende. I det läget behövs någon som kan lyssna och förstå vad det är som har skett. Någon som kan prata om det som är svårt att formulera, säger Ulf Calvert.

Att det finns en dissonans mellan våldsutövarens uppfattning om sig själv och sitt beteende är en möjlighet till förändring, enligt Ulf Calvert.

– Krisen är en förutsättning för att vi ska kunna motivera den som utövar våld att förändra sitt beteende. Många tror att de kan klara av att sluta själva men vi är noga med att säga att de behöver hjälp och behandling. Det här är ofta personer som aldrig har pratat om sig själva och hur de mår med utomstående. Vilken typ av behandling de behöver och vad som finns att hänvisa till varierar från kommun till kommun, säger han.

Ofta beskrivs ett psykiskt våld

Ulf Calvert beskriver dem som vänder sig till telefonlinjen som en grupp som har låg- eller medelstor risk att trappa upp våldet. De flesta berättar om våld som kan beskrivas som psykiskt, det handlar till exempel om att en person i en nära relation utsätts för kontroll och svartsjuka. Men, säger Ulf Calvert, i samtalen kommer det inte sällan fram att det förekommer fysiskt våld också. 

– Vi vill komma in så tidigt som möjligt, innan våldet är normaliserat. Vi vet att det finns våldsutövare som använder våld ständigt och systematiskt men de kommer aldrig att söka hjälp. Vi är mycket medvetna om att det finns grupper som vi aldrig når. Men vi vet också att vi når en bredare grupp än vad vi trodde att vi skulle göra, säger Ulf Calvert.

Samtalen till telefonlinjen ökar

Antalet samtal till telefonlinjen har ökat, men långsamt. Enligt Ulf Calvert blir samtalen fler när Välj att sluta har kampanjer i sociala medier eller uppmärksammas i medier.

– Vi hör också att de allra flesta har hittat numret via internet, de har aktivt sökt efter det på Google. Det tar tid att etablera en bättre kännedom om telefonlinjen, säger han.

Telefonlinjen kommer under 2022 att fortsätta sprida en kommunikationskampanj till yngre personer mellan 18–25 år. Information kommer att spridas främst i sociala medier och handla om ”våldets gråzoner”, som exempelvis svartsjuka, kontroll och kränkningar, säger Ulf Calvert.

– Vi vet från olika undersökningar att det förekommer mycket våld i ungas relationer och att det finns en större tolerans bland unga att stå ut med våld. Den som är ung vet inte alltid hur en relation ska vara. Ju tidigare vi kan nå dem som utövar våld desto bättre. De våldsutövare som är i 30- till 40-årsåldern har ofta ett etablerat, våldsamt beteende som formades när de var tonåringar, säger Ulf Calvert.

Webbplats för telefonlinjen Välj att sluta


Fakta


  • Telefonlinjen ”Välj att sluta” 020-555 666 är sedan 2021 nationell.

  • Telefonlinjen vänder sig till personer som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

  • Telefonlinjen är öppen mellan klockan 8.30 och 16.00, måndag till fredag.

  • Den som ringer är anonym och det är kostnadsfritt att ringa.

  • Det går också bra att mejla till ”Välj att sluta”. Adressen är info@valjattsluta.se

  • De som svarar är utbildade rådgivare med lång erfarenhet.

Senast uppdaterad: 2022-03-16