"De flesta ställer frågor om våld"

Mariana Dufort är forskare på Socialstyrelsen. Hon har gjort en kartläggning av förekomsten av frågor om våldsutsatthet och våldsutövande i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Kartläggningen visar att de flesta enheter inom socialtjänsten ställer frågor om våld men att endast en tredjedel ställer frågor på rutin. Två tredjedelar ställer frågor vid misstanke. Verksamheter inom socialtjänsten som arbetar med särskilt utsatta grupper, såsom äldreomsorgen och LSS-verksamheter, frågar om våld i minst utsträckning. 

Enligt Mariana Dufort finns det fördelar med att fråga på rutin.

– Det kräver mindre av personalen, exempelvis behöver inte personalen motivera varför frågorna ställs, säger hon.

En enkät besvarades av 680 enheter inom socialtjänsten i 161 kommuner. 

Se filmen med Mariana Dufort (03:18 minuter, textad, ej syntolkad)

Expertfilm om kartläggning av socialtjänstens arbete med att ställa frågor om våld

Läs mer om att ställa frågor om våld

Att fråga om våld är grundläggande för att upptäcka om någon är utsatt. Men det är lika viktigt att lyssna på svaret och ta emot berättelsen. Genom att ställa frågor signalerar socialtjänsten dessutom att våld i nära relationer inte är acceptabelt. I webbstöd för kommuner kan du läsa mer vad om du som möter våldsutsatta i ditt arbete bör tänka på.  

Att ställa frågor om våld i socialtjänsten 

För att ge dig som arbetar i socialtjänsten ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldserfarenheter har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer


Socialstyrelsens kartläggning

Publikation: "Frågor om våld – En kartläggning av hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården frågar om våldsutsatthet och våldsutövande samt användning av bedömningsmetoder" (2018) fulltext i kunskapsbankens databas 

Senast uppdaterad: 2022-10-24