För dig som är chef

Två personer sitter i ett rum och samtalar, de ser glada ut.

Arbetsplatsen kan fungera som en fristad för den som är utsatt för våld i nära relationer. Som arbetsgivare eller chef kan du vara ett stort stöd. Du kan skapa en trygg miljö på arbetsplatsen och stötta medarbetare i att få hjälp och stöd. 

Som chef och arbetsgivare har du ett ansvar för medarbetares fysiska och psykiska arbetsmiljö och hälsa. Det innebär även ett ansvar att åtgärda fel och brister som kan påverka medarbetare negativt. Genom att vara uppmärksam på signaler kan du bidra till att risken minskar för att någon medarbetare far illa hemma. 

Ditt ansvar som chef

Webbkurs från Jämställdhetsmyndigheten

WEBBKURS Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram webbkursen "Våld i nära relation – agera som chef eller kollega". Kursen handlar om hur utsatthet för våld påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen, och hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld. 

Jämställdhetsmyndighetens webbutbildningar (länk till annan webbplats)

Bild lånad från Jämställdhetsmyndigheten. Fyra personer befinner sig i en kontorsmiljö och har kaffepaus.

300 kommunchefer ska fråga om våld

LÄRANDE EXEMPEL I Trollhättan utbildas alla kommunens trehundra chefer om våld i nära relationer. Nu ska varje anställd få frågor om våldsutsatthet under medarbetarbetarsamtalet med chefen. Genom att ställa frågan till alla hoppas man se till att utsatta lättare får hjälp. 
Lärande exempel om att 300 kommunchefer i Trollhättan ska fråga om våld

Lena Johansson, Gerd Eriksson Holmgren, Trollhättans stad, sitter i en soffa och samtalar.

Nationella stödlinjer kan ge råd

Du som är chef kan ringa de nationella stödlinjerna för att få råd om hur du kan stötta en medarbetare som utsatts för våld. Du kan också tipsa medarbetaren om att själv ringa de nationella stödlinjerna för att få råd och stöd. 

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har öppet dygnet runt. 
För dig som möter våldsutsatta i arbetet – Kvinnofridslinjen.se

Stödlinjen för transpersoner 020 55 00 00 har öppet alla dagar 11–19. Stödlinjen är ett pilotprojekt under 2023. 
För dig som möter våldsutsatta i arbetet – Stödlinjenförtranspersoner.se

Stödlinjen för män 020–80 80 80 har öppet alla dagar 7–21. Stödlinjen är ett pilotprojekt under 2023. 
För dig som möter våldsutsatta i arbetet – Stödlinjenförmän.se

Logotyperna i rött, lila och grönt för de tre nationella stödlinjerna.

När din medarbetare utsatts för hedersrelaterat våld

Om du som chef behöver råd i en situation där en medarbetare är eller riskerar att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, kan du ringa till den nationella stödtelefonen som drivs av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Den nationella stödtelefonen är till för dig som är yrkesverksam och som behöver råd och stöd. Numret är 010-223 57 60. 
Om nationella stödtelefonen på webbplatsen hedersförtryck.se

Arbetsgivarens ansvar

En arbetsgivare som får veta att en medarbetare är utsatt för våld bör prata med medarbetaren om hur hen mår, hur det fungerar på arbetet och om vilket stöd hen behöver. Arbetsgivaren kan få anledning att agera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv där det kan finnas behov av arbetsanpassning och rehabilitering. 

Arbetsgivare har ingen skyldighet enligt lag att aktivt ta reda på om medarbetare är utsatta för våld i nära relationer. Att som chef uppmärksamma våld i nära relation handlar enligt Sveriges kommuner och regioner om att ha ett personalpolitiskt perspektiv där omtanke om medarbetaren är i fokus. 

Källa: Sveriges kommuner och regioner, SKR

Senast uppdaterad: 2023-06-12