Infogeneratorn hjälper kommuner nå ut till våldsutsatta

Nu finns en webbaserad tjänst som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ge information till våldsutsatta på 24 olika språk. 

Personer som utsätts för våld har ett stort behov av att få veta vilken hjälp de har rätt till. I synnerhet finns det behov av information på andra språk än svenska. Men att ta fram sådan information på många språk kräver mycket tid och resurser. 

För att hjälpa kommunerna med behovet av kvalitetssäkrad information på flera språk lanseras nu Infogeneratorn, ett webbaserat verktyg som rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. 

Anpassat innehåll på 24 språk

Infogeneratorn består av anpassat innehåll för olika målgrupper: 
•    de som är utsatta för våld i en nära relation
•    de som har utsatt andra för våld i en nära relation
•    barn som upplevt våld i en nära relation
•    unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Alla delar finns på 24 olika språk.

På Infogeneratorn.se väljer man vilket innehåll man vill generera och på vilket språk. Möjlighet finns att lägga till lokal information om kontaktpersoner hos kommunen.

Informationen kan sedan läggas på en kommuns webbplats, eller skrivas ut och användas som informationsblad att lägga i väntrummet eller dela ut till de som behöver veta vilket stöd som finns att få kring våld i nära relationer. 

Infogeneratorn har utvecklats av länsstyrelserna efter finansiering från Socialstyrelsens kompetensstöd för arbetet mot våld i nära relationer.

Läs en intervju med Frida Darj

Ladda ned infoblad 

Kontakt: Frida Darj, projektledare, Länsstyrelsen i Skåne, frida.darj@lansstyrelsen.se

Gå till Infogeneratorn.se 

Bild på Infogeneratorns logotyp.