Härnösands kommun har antagit nollvision mot våld

2020-05-13

Härnösands kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relation. Det betyder att kommunen nu satsar brett på att arbeta mot våld.  

Ingrid Nilsson som är vice ordförande i kommunstyrelsen i Härnösand.Förslaget om nollvision kom från Ingrid Nilsson (V), vice ordförande i kommunstyrelsen. Det var ett enigt kommunfullmäktige som sa ja till förslaget i slutet av april och Ingrid Nilsson är nöjd.

– Jag är jätteglad att vi har enats om att anta en nollvision. Vi inleder det nya 20-talet med ett tydligt budskap om att vi inte kan acceptera mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Det är en stark signal till medborgarna i Härnösand, säger hon.

Syftet är att arbeta aktivt för att öka kännedomen om våld i nära relation.

– När frågan står i fokus i vår kommun kan medvetenheten öka om att våld är oacceptabelt. Det i sin tur kan göra det lättare för kvinnor att ta sig ur en våldsam relation och det kan kanske också öka benägenheten bland våldsutövare att söka hjälp, säger Ingrid Nilsson.

Handlingsplan mot våld ska skapas

Samtidigt som beslutet om nollvision klubbades igenom sa kommunfullmäktige även ja till att en handlingsplan för arbetet ska upprättas. Handlingsplanen kommer bland annat att innehålla en strategi för ett förebyggande arbete samt en modell för en omfattande utbildningssatsning.

– Vi kommer att ta fram ett utbildningspaket för att alla anställda ska få kunskap om våld i nära relation. Vi behöver exempelvis utbilda om patriarkala strukturer, maskulinitet och normer, säger Ingrid Nilsson.

Satsning mot sexuellt våld pågår

Anna-Karin Hasselborg som är våldsförebyggande samordnare på kommunförvaltningen.  Härnösands kommun har sedan 2018 arbetat mot sexuella kränkningar och sexuellt våld. 2017 anmäldes ett antal sexuella ofredanden och våldtäkter under den årliga stadsfesten: 23 sexuella ofredanden och fyra våldtäkter. Det fick kommunen att agera och insatsen #WeDo startade.

– Det stora antalet ofredanden och våldtäkter visade på ett samhällsproblem och ett strukturellt problem. Det här hade inte med festivalen att göra, säger Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare på kommunförvaltningen. 

#WeDo innebar exempelvis att ett förebyggande arbete bland 2 000 skolelever i årskurs 6 till och med gymnasiet drog igång. Insatserna gav effekt, säger Anna-Karin Hasselborg.

– Under 2018 års festival anmäldes sex sexuella ofredanden och inga våldtäkter. I fjol gjordes inga anmälningar alls. Vi gjorde även intervjuer bland besökare i fjol och de berättade att kände sig tryggare, säger Anna-Karin Hasselborg.

Värdefullt med politiskt beslut mot våld

Anna-Karin Hasselborg är den som nu ska utforma handlingsplanen för nollvisionen tillsammans med en arbetsgrupp. Hon välkomnar kommunfullmäktiges beslut. 

– Att ha politikerna i ryggen är väldigt viktigt. Det visar på att viljan att förändra finns och det ger mig som tjänsteman handlingsutrymme. Det första vi ska göra är att se vilka åtgärder som ska genomföras, säger Anna-Karin Hasselborg.

Ur protokollet:

Härnösands kommuns nollvision ”syftar till att hitta rutinmässiga arbetssätt för att medvetandegöra frågan inom den kommunala organisationen, öka kunskapen kring riskfaktorer, men också söka samverkan med andra organisationer, som polisen, hälso- och sjukvården, länsstyrelsen och relevanta aktörer i civilsamhället.

Med detta vill vi sända vårt budskap om att vi inte accepterar en enda kränkning mot kvinnors frihet, att Härnösands kommun tänker öka sina ansträngningar och ta sitt ansvar i frågan.”

Att arbeta förebyggande

Två kvinnor som står tillsammans i en skolkorridor vid en rad med röda och blå skåp. Den ena kvinnan har långt mörkt hår, den andra långt ljust hår.
Charlotte Lindgren är verksamhetschef på Elevhälsan i Högsby. Josefin Boman är kurator. Foto: Kristina Wirén

Här hittar du lärande exempel om att förebygga våld, som till exempel elevhälsan i Högsby arbetar med i skolorna.

Senast uppdaterad: 2023-07-01