Att arbeta med särskilt sårbara

Två omslag till rapporter om prostitutionen på internet. På omslagen sitter en person vid en dator och någon skriver på en mobil.

Här hittar du lärande exempel som bland annat handlar om arbetet för våldsutsatta äldre, med personer med funktionsnedsättning samt med personer i prostitution.

Senast uppdaterad: 2023-07-01