Våldsutövare får behandling över nätet

2016-05-10

Hos Alternativ till våld i Jönköping erbjuds våldsutövare internetbehandling. Här behandlas ilska och aggressioner på ett sätt som liknar det som används vid fobier och panikångest. Metoden som kallas Ivin har utvecklats tillsammans med Linköpings universitet.

Dan Rosenqvist och Kjell Nordén som arbetar på Alternativ till våld i Jönköping.
Dan Rosenqvist och Kjell Nordén arbetar vid
ATV Jönköping.

Alternativ till våld, eller ATV i Jönköping, är från början en samtalsmottagning specialiserad på psykoterapi mot vålds- och aggressionsproblem. Men sedan i höstas erbjuder ATV Jönköping, Kalmar och Täby samt Familjefridsteamet i Hässleholm även en form av internetbehandling. Modellen utvecklades ursprungligen av institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet som forskar om psykologisk självhjälpsbehandling via internet.

– Professor Gerhard Andersson hade ett uppdrag från Socialstyrelsen att se om internetbehandling kan vara något för våldsutövare. 60 personer genomgick behandlingen och det fanns signifikanta resultat som visade att våldet minskade. Även den psykiska hälsan påverkades till det bättre, säger Dan Rosenqvist, psykolog.

Behandlingen inkluderar kontakt med partner

Alternativ till våld i Jönköping har vidareutvecklat metoden och använder den sedan i höstas i sin kliniska verksamhet. Bland annat har man valt att inkludera en partnerkontakt.

– Vi behöver ha ett öga på risk och säkerhet och se om behandlingen kommer till nytta för den våldsutsatta. Därför tar vi alltid en kontakt med partnern och träffar henne enskilt för att få hennes bild av våldet.

Till att börja med görs en bedömning av om klienten kan komma ifråga för internetbehandling. Ivin är till för personer som utövar det som ibland kallas för situationsbetingat våld, en term som myntats av forskaren Michael P Johnson. Enligt ATV skiljer sig den här formen av våld från allvarligare partnervåld som präglas av makt och kontroll. Det situationsbetingade våldet upprepas inte så ofta, leder mer sällan till allvarlig fysisk och psykisk skada och den som utsätts är mer sällan rädd för sitt liv.

– Behandlingen är upplagd i sju olika moduler och det är mycket text att läsa. Det ställer krav på den kognitiva förmågan hos klienten som även bör kunna strukturera och genomföra arbetet. Det krävs att man är tillräckligt motiverad och har det hyfsat välordnat i livet, säger Dan Rosenqvist.

Lära sig att inte agera ut ilskan

Han berättar att upplägget bygger på kognitiv beteendeterapi med olika slags övningar. Under en vecka kan klienten till exempel få i uppdrag att registrera i vilka situationer ilskan kommer och hur det känns. Sedan gäller det att lära sig att inte agera ut aggressionerna genom att bli våldsam.

– Det handlar om att hitta andra strategier att lugna ner sig på. Ibland kan det fungera att göra det motsatta mot vad man brukar, sätta sig ner i stället för att stå upp, prata tystare, rikta uppmärksamheten runt i rummet och så vidare. När ilskan är riktigt stark kan det bli nödvändigt att ta en ”time out” och lämna situationen på ett respektfullt sätt.

Behandling för både kvinnor och män

Behandlingen riktar sig till både kvinnor och män med problem med ilska, aggressioner och utagerande beteenden i en nära relation. Den pågår i minst sju veckor och under den perioden träffar klienten även terapeuten öga mot öga vid två, tre tillfällen.

– Tanken är att jag så småningom ska sammanfatta resultaten i någon form av vetenskapligt arbete, men i vilken form det blir är ännu inte bestämt. Ett problem för alla våldsmottagningar är att behandlingen ofta inte följs upp på ett forskningsmässigt sätt, säger Dan Rosenqvist.

Han anser att man behöver vara öppen för att det finns olika typer av våldsutövare och att behoven av behandling därmed ser olika ut. För vissa kan internetbehandlingen fungera bra, för andra är samtalsterapi av den form som mottagningen i Jönköping bedriver till vardags ett bättre alternativ.

FAKTA

ATV Jönköping är en mottagning i samverkan med Jönköpings och Mullsjö kommuner samt Region Jönköpings län. ATV Jönköping har ett samarbetsavtal med stiftelsen Alternativ till Vold (ATV i Norge), ett kompetens- och behandlingscenter som var först i Europa med att erbjuda personer som utövat våld i nära relationer psykologisk behandling.

Webbstöd för kommuners webbsida om att arbeta med våldsutövare

Att arbeta med våldsutövare

Pernilla Gullerström, behandlare i Södertälje, som har uppsatt, långt ljust hår och glasögon, hon är klädd i en mönstrad topp.

Här hittar du lärande exempel om att arbeta med våldsutövare, som i Södertälje där Kriminalvårdens program Predov testas. 

Senast uppdaterad: 2023-08-21