Kommuner samverkar för En vecka fri från våld

2022-09-05

Sex kommuner i nordvästra Stockholm samverkar kring ”En vecka fri från våld” som arrangeras i november för att uppmärksamma arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kommunerna har dessutom utökat perioden till en månad för att ge fler chans att ta del av programmet. 

ett digitalt möte med små bilder på kommunernas samordnare i nätverket En vecka fri från våld.
Ett digitalt möte för deltagare från sex nordvästra kommuner som ingår i nätverket som arrangerar "En månad fri från våld". 

I samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 25 november arrangerar myndigheter och ideella organisationer ”En vecka fri från våld” runt om i landet. Sedan 2020 samverkar de sex kommunerna Sundbybergs stad, Sollentuna, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands-Väsby kring konceptet. Arrangemanget har dessutom utökats till att pågå under hela november för att ge fler möjlighet att ta del av det.

Sundbybergs stad gick med i samarbetet efter en inbjudan från en grannkommun om att ingå i nätverket som arbetar för att driva evenemanget.

– Kommunen tackade ja direkt. Vi vill på olika sätt uppmärksamma utsatthet för våld och våldsutövare. Att vi driver arrangemanget ihop med grannkommunerna gör det mycket enklare, billigare och roligare. Samarbetet stärker oss och tack vare det kan vi göra ett bredare program, säger Kristina Ryding, relationsvåldssamordnare vid sektorn för välfärd och omsorg i Sundbybergs stad.

Planeringen startar i början av året

Redan i februari startar planeringen för de aktiviteter som ska genomföras. Det första som gruppen gör är att bestämma ett tema. 2020 var temat barnkonventionen och 2021 handlade det om personer som befinner sig i en särskild sårbar situation. I år kommer månaden att kretsa kring våldsförebyggande arbete och våldsutövare.Kristina Ryding som har långt ljust hår och bär en lång vit stickad kofta över en mönstrad, vit t-shirt.

– Vi kopplar temat till aktuella frågor i samhället och just nu är socialtjänstens nya ansvar för våldsutövare aktuellt. När temat väl är satt har vi i nätverket något avgränsat och tydligt formulerat att samlas kring, säger Kristina Ryding.

Därefter diskuterar gruppen vilka föreläsare som ska anlitas. Programmet riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter, skolor samt hälso- och sjukvård. Syftet är att öka kunskapen om våld genom digitala föreläsningar. De externa aktiviteterna består av riktade informationssatsningar.

– Vi har mycket att vinna på att kunskapen om våld ökar, både bland anställda och bland allmänhet. Med hjälp av kunskapen ökar förståelsen för att våld är ett brott och för hur genomgripande det är för den som är utsatt. Därför är det viktigt att fler förstår vad våld är och vad våld gör, säger Kristina Ryding.  

Lokala informationssatsningar mot våld genomförs

Informationssatsningarna genomförs lokalt av de enskilda kommunerna och består i Sundbyberg av annonsering, bland annat på stora ljustavlor utomhus samt i busskurer. 2021 var en större kampanj riktad mot våldsutövare med budskapet att söka hjälp.

– Det är för få våldsutövare som kommer till oss för att få hjälp. Med kampanjen ville vi sänka trösklarna in till socialtjänsten, säger Kristina Ryding.

Kristina Rydings enhet har ett nära samarbete med kommunens kommunikationsavdelning. Det är i synnerhet viktigt när en kampanj och ett budskap ska tas fram, säger hon.

– Vi funderar mycket över hur budskapet i kampanjerna ska formuleras för att nå rätt målgrupp. Det är klurigt att hitta det rätta språket som fungerar och når fram.

De arbetsuppgifter som är gemensamma för samtliga i nätverket fördelas mellan kommunerna, till exempel ansvarar en kommun för att göra layout till programmet. Inför årets satsning producerar Sundbyberg och Järfälla i ett samarbete filmer som är riktade till allmänheten om att utöva våld.  

– Det är tydligt hur samarbetet ger oss styrka. Nu är konceptet med en månad fri från våld etablerat hos oss och det underlättar arbetet i våra kommuner. När aktiviteter sker i flera grannkommuner samtidigt får vi också större effekt, säger Kristina Ryding. 

Gemensamt program för de sex kommunerna "En månad fri från våld i nordväst. Digitala programpunkter 2021" (pdf, 2021) 


Tips


  • Starta planeringen tidigt,

    en skylt med en man i profil med mörkt hår och texten Blir du ofta svartsjuk?
    Kampanj i Sundbybergs stad 2021.
  • Samverka med grannkommuner,

  • Hämta inspiration från andra som satsar på En vecka fri från våld,

  • Ta hjälp av lokala aktörer som har kunskap om våld, till exempel kvinnojourer,

  • Involvera många olika aktörer såsom myndigheter, skola, äldreomsorg men även lokala företag och idrottsförelsen.

Att arbeta med våldsutsatta

En kvinna som sitter vid ett bord utomhus, hon har kort hår och glasögon. Kvinnan arbetar på socialtjänsten i Uppvidinge.

Här hittar du lärande exempel om sådant som handlar om utbildning om våld, samverkan och systematisk uppföljning.

Senast uppdaterad: 2023-07-01