Emmabodas politiker går Webbkurs om våld

2021-11-18

I Emmaboda kommun utbildas alla förtroendevalda om utsatthet för våld med ”Webbkurs om våld”. Samtliga 900 kommunanställda ska också gå kursen under den pågående kampanjen ”#Deträckernu!!” som är kommunens initiativ för arbetet mot våld.

Louise Sandqvist med kortklippt hår, vit skjorta och svart kavaj.Det var under våren 2021 som folkhälsosamordnare Louise Sandqvist, på kommunledningskontorets kansliavdelning i Emmaboda, tog upp frågan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med chefen för kansliet, Tommy Persson.

Media hade uppmärksammat att flera kvinnor på kort tid mördats av en partner eller tidigare partner. Det startade en debatt, bland annat höll jämställdhetsminister Märta Stenevi möte med alla riksdagspartiers partiledare för att intensifiera arbetet mot våld.

– Jag och kanslichefen frågade oss vad vi i vår kommun kunde göra för att hjälpa dem som är utsatta för våld och hur vi kan förebygga våldet. Vi tog också fram fakta om hur utsattheten ser ut hos oss. När man tittar på statistiken och får veta hur många som är utsatta för våld blir det så påtagligt, säger Louise Sandqvist.

En gemensam kunskapsbas om våld

Tillsammans satte Louise Sandqvist och Tommy Persson samman en arbetsgrupp för att skapa en struktur för arbetet, bland annat tillkom en kommunikatör, Björn Boode, samt en webbstrateg, Zoran Cipra. Att det behövdes mer kunskap om våld var de överens om.

– Jag letade efter ett sätt att utbilda både anställda och förtroendevalda. Jag kände till NCK och hittade webbkursen via webbplatsen. Syftet med satsningen är att öka kunskapen omkampanjen det räcker nu, loggan består av slogan och en rosa megafon. våld och se till att vi får en gemensam kunskapsbas. Med en gemensam bas kan arbetet mot våld stärkas, säger Louise Sandqvist.

Arbetsgruppen fattade beslut om att en kampanj skulle dra igång för att skapa uppmärksamhet kring utbildningssatsningen.

– Kampanjen #Deträckernu!! startade i slutet av september. Vi vill öka medvetenheten även bland allmänheten. Ju fler som pratar om utsatthet för våld desto enklare blir det att söka hjälp. Vi vill betona hur viktigt det är att plocka bort skulden och skammen och få utsatta att våga ta hjälp. Vi vill också att fler ska säga ifrån och våga stå upp mot våldet. Att ha kunskap ger trygghet i sådana situationer, säger Louise Sandqvist.

Fakta om utsatthet övertygade beslutsfattare

Redan i slutet av sommaren presenterade Louise Sandqvist satsningen för kommunalrådet i kommunen, Johan Jonsson, samt för kommunfullmäktiges ordförande Bo Eddie Rossbol som sa ja direkt.

– Bo Eddie Rossbol tyckte att det var en bra idé att utbilda både förtroendevalda och anställda. När jag presenterade statistik om hur många som blir utsatta, fakta om vad det innebär att vara utsatt samt kopplade det till den nationella politikens arbete så var det lätt för En stor lokal med åhörare som lyssnar på ett föredrag.de förtroendevalda att ta förslaget till sig. Argumentationen blev så stark, säger Louise Sandqvist.

Att de förtroendevalda utbildas är betydelsefullt, enligt Louise Sandqvist. Det är ju de som fattar beslut.

– Politikerna är nyckelpersoner. De sätter agendan, beslutar om budgeten och sätter spelreglerna för kommunens arbete. Den som har kunskap tänker ett varv till, säger hon.

Sprider kampanjen till fler i kommunen

Nästa steg i kampanjen är att uppmana Emmaboda kommuns företag och föreningar att delta i utbildningen och i kampanjen. Kommunen planerar också att under en vecka varje år, vecka 47 under ”En vecka fri från våld”, ha särskilda satsningar. Till exempel ska alla nyanställda utbildas då. Även nya förtroendevalda ska få utbildning en gång per mandatperiod.

– Tanken är ju att satsningen ska fortsätta. Vi vill inte bara göra en kort kampanj som tar slut, säger Louise Sandqvist.


Fakta / Emmaboda


  • Emmaboda kommun har omkring 9 500 invånare. 

  • I kommunfullmäktige sitter 41 förtroendevalda.

  • 2020 rapporterades 28 misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år i Emmaboda kommun.

  • 16 stycken våldtäkter mot flickor och kvinnor rapporterades 2020 i Emmaboda kommun. Det är en ökning på över 100 procent från 2019.

  • På webbsidan om kampanjen #Deträckernu!! finns bland annat länkar till mer fakta, till Webbkurs om våld samt till organisationer och myndigheter som kan ge råd och stöd till den som är utsatt.

Läs också intervju med kommunfullmäktiges ordförande Bo Eddie Rossbol och ledamot Emma Åhlander-Hansson. Lärande exempel "Mycket bra kurs som jag har nytta av som politiker".

Emmaboda kommuns webbsida #Deträckernu!!
Webbsida om Webbkurs om våld

Att arbeta med våldsutsatta

En kvinna som sitter vid ett bord utomhus, hon har kort hår och glasögon. Kvinnan arbetar på socialtjänsten i Uppvidinge.

Här hittar du lärande exempel om sådant som handlar om utbildning om våld, samverkan och systematisk uppföljning.

Senast uppdaterad: 2023-07-01