Kvinnofridslinjen ger råd till yrkesverksamma

2011-11-14

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, på uppdrag av regeringen. Stödtelefonen erbjuder råd och stöd dygnet runt till våldsutsatta kvinnor och deras närstående. Även du som arbetar inom socialtjänsten är välkommen att kontakta Kvinnofridslinjen för rådgivning. 

Kvinna som svarar i telefon med headset. Samtalet till Kvinnofridslinjen är kostnadsfritt och syns därför inte på telefonräkningen. Stödtelefonen är alltid öppen, så att kvinnor kan ringa just då de har möjlighet och är motiverade att ringa, oavsett om det är i en mer akut situation eller om samtalet är ett resultat av ett beslut som har mognat fram. Allra störst är trycket i samband med skolavslutningarna i juni, under sommaren och vid stora helger som jul och nyår.

– Därför är det viktigt att känna till att det går att ringa till Kvinnofridslinjen året runt, dygnet runt. Även vid storhelger och under sommaren då många andra verksamheter har lägre bemanning, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.

Erbjuder tolkservice

Kvinnofridslinjen erbjuder också tolkservice på de flesta språk som talas i Sverige och samtalet fungerar då som ett trepartssamtal. Kvinnan väntar kvar i luren medan en tolk kopplas in, vilket kan ta upp till 15 minuter.

Personalen som svarar i stödtelefonen är socionomer och sjuksköterskor med lång erfarenhet av att möta människor i kris och svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och den som ringer kan välja att vara helt anonym.

Anna Häger som är avdelningschef för Kvinnofridslinjen
Anna Häger, avdelningschef för
Kvinnofridslinjen

– Genom att vi har socionomer och sjuksköterskor som svarar i telefonen har Kvinnofridslinjen även specifik kunskap kring det arbete som utförs inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, säger Anna Häger, avdelningschef för Kvinnofridslinjen.

Det innebär att även du som arbetar inom socialtjänsten kan ringa till Kvinnofridslinjen för att diskutera alternativ, exempelvis inför ett möte med en klient.  

– Kvinnofridslinjens personal kan fungera som ett bollplank när du som socionom har misstankar eller vetskap om att en kvinna utsätts för hot och våld. Du kan även få stöd i hur du kan tänka kring kvinnans säkerhet och vilka insatser hon bör erbjudas, säger Anna Häger.

Läs mer:

Kvinnofridslinjens webbplats kvinnofridslinjen.se


Ett viktigt komplement till stödtelefonen är Kvinnofridslinjens webbplats. Ett besök på webbplatsen är för många ett första steg mot att lyfta telefonluren. På webbplatsen finns också specifik information till dig som yrkesverksam, med länkar till vidare läsning och möjligheten att beställa informationsmaterial till din arbetsplats.

Att arbeta med våldsutsatta

En kvinna som sitter vid ett bord utomhus, hon har kort hår och glasögon. Kvinnan arbetar på socialtjänsten i Uppvidinge.

Här hittar du lärande exempel om sådant som handlar om utbildning om våld, samverkan och systematisk uppföljning.

Senast uppdaterad: 2023-07-01