Samlad satsning gav ökat tryck i arbetet mot våld

2015-08-31

I Ronneby kommun bestämde fullmäktige för fem år sedan att arbetet mot våld i nära relationer var av största vikt. Då inleddes ett projekt kallat Sesam där de anställda skulle arbeta på heltid med våldsfrågor. Några år senare permanentades verksamheten, en verksamhet som har gjort att Ronneby kommun i år rankades som etta i Unizons kvinnofridsbarometer över Sveriges samtliga kommuner.

– Vi vill inte låta skrytsamma men det är ett gott kvitto för oss, säger Thomas Arvidsson som är en av två heltidsanställda på Sesam.

Sesam är en verksamhet som står på tre ben. Här erbjuds en öppen mottagning där de anställda har stöd- och behandlingssamtal med både utsatta och anhöriga. De driver också ett eget skyddat boende med tre lägenheter och har ett nära samarbete med kvinnojouren. Dessutom utbildar personalen på Sesam anställda inom kommunen i våld i nära relationer. Nu senast har samtliga 600 personer som arbetar inom äldreförvaltningen fått utbildning och i höst ska Thomas Arvidsson och hans kollega Melina Carlsson ta sig an hela utbildningsförvaltningen.

Foto på skrifter från Sesam.Viktigt med utbildning

– Om vi inte gör frågan känd så mattas den av. Det är så stor omsättning inom exempelvis socialtjänsten i dag, så det är oerhört viktigt med utbildning och information, säger Thomas Arvidsson.

Från början var tanken med projektet att hela Blekinge skulle vara med. Men samtliga kommuner utom Ronneby hoppade av. De är fortfarande de enda inom länet som har en verksamhet som Sesam.

– Följden blir att de som inte satsar på de här frågorna hamnar efter. De får förlita sig på ideella organisationer, säger Thomas Arvidsson.

– Vi har möjlighet att lägga tid på att arbeta för det som komma skall. Det betyder att vi faktiskt var i fas till den 1 oktober när de nya föreskrifterna kom. Det var oerhört häftigt, fortsätter han.

Tydliga rutiner ger anställda kunskap i arbetet

Eftersom Sesam också lägger mycket tid på att arbeta med information och utbildning så blir följden att våld i nära relationer integreras i övriga anställdas arbete på kommunen. Bland annat har socialtjänsten en referensgrupp där alla verksamheter sitter med. De träffas var sjätte vecka för att diskutera våld i nära relationer. Samtliga har också en pärm där det står exakt hur arbetet med våldsutsatta går till.

– En av anledningarna till att det har fungerat så bra är att vi har en mycket aktiv folkhälsosamordnare som samarbetar med oss. I Ronneby har man politiskt slagit fast att våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Då blir det inte konstigt att dessa frågor är med överallt, säger Thomas Arvidsson.

Sesam arbetar aktivt med barn som upplever våld och har varit med i ett forskningsprojekt vid Karlstad universitet där fyra amerikanska behandlingsmetoder för barn testas. Alla barn som kommer till kommunens kännedom och som varit utsatta för eller bevittnat våld erbjuds samtal, som exempelvis Trappan, hos Thomas Arvidsson och Melina Carlsson. Sesam har också möjligheter att erbjuda stöd till förövare.

Thomas Arvidssons förhoppning är nu att alla andra kommuner inom länet ska följa efter och inse fördelarna med att ha en särskild verksamhet som arbetar med våld i nära relationer. 

– Det skulle också ge möjligheter för Sesam att utbyta erfarenheter med andra, säger Thomas Arvidsson.

Ronneby kommuns webbsida om våld i nära relation och Sesam

Att arbeta med våldsutsatta

En kvinna som sitter vid ett bord utomhus, hon har kort hår och glasögon. Kvinnan arbetar på socialtjänsten i Uppvidinge.

Här hittar du lärande exempel om sådant som handlar om utbildning om våld, samverkan och systematisk uppföljning.

Senast uppdaterad: 2023-07-01