Bovärdar i Karlshamn: ”Alla bör hålla ögon och öron öppna”

2020-10-21

– Vi är omtumlade. Vi har först nu förstått hur vanligt det är att utsättas för våld i nära relation. Det säger Mattias Svensson och Morgan Bengtsson som är bovärdar på det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder i Asarum. Tillsammans med kollegerna på bostadsbolaget har de fått utbildning om våld i nära relation genom Karlshamns kommuns utbildningssatsning.

Mattias Svensson och Morgan Bengtsson är bovärdar hos det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsbostäder. De står utanför en port.
Foto: Charlotta Bäckström

Bovärdarna Mattias Svensson och Morgan Bengtsson besiktigar lägenheter och utför reparationer inom bostadsbolaget Karlshamnsbostäder. Men lika mycket handlar arbetet om frågor som rör trygghet, trivsel och grannsämja.

Mattias Svensson och Morgan Bengtsson som är bovärdar på Karlshamnsbostäder
Foto: Charlotta Bäckström

– Vi har nära kontakt med hyresgästerna. Det är till oss de ringer om allt mellan himmel och jord. Det är många sociala frågor, säger Morgan Bengtsson.

Mattias Svensson och Morgan Bengtsson, och kollegerna på Karlshamnsbostäder, har nyligen fått utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. De har gått den webbaserade introduktionskursen som NCK tagit fram i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna och även deltagit i föreläsningar i ämnet.

Förstått hur vanligt våldet är 

Utbildningen är en del av kommunens folkhälsoarbete. Samtliga anställda i Karlshamns kommun ska lära sig mer om våld i nära relation. Mattias Svensson och Morgan Bengtsson säger att den nya kunskapen har ruskat om, särskilt vad gäller hur vanligt våldet är.

– Visst har man vetat att det här förekommer. Men inte att det var så omfattande, säger Morgan Bengtsson.

– Nej. Ens världsbild fick sig en käftsmäll, säger Mattias Svensson.

Kunskap om våld kan bidra till förändring

Anna Lundström som är enhetschef för hemtjänsten i Karlshamns södra.
Foto: Charlotta Bäckström

Anna Lundström är enhetschef för hemtjänsten i Karlshamns södra, som ingår i förvaltningen för omsorg och stöd. Föreläsningarna om våld i nära relationer har väckt många tankar och diskussioner i personalgruppen, säger hon. De har fått upp ögonen för hur vanligt problemet är och hur svårt det är att komma åt. Men också att det är möjligt att bidra till att förändra livet för en individ som är drabbad.

– Ökad kunskap gör hela skillnaden. Med mer kunskap kan vi förstå problematiken. Och när man förstår, kan man se. Och när man ser, kan man ställa sig frågan: Vad kan vi göra för att hjälpa?

Vårdmöten stöttar hemtjänstpersonal

Vilket är en fråga som ofta kräver komplexa svar. En trygghet för personalen är arbetet i teamet och de vårdmöten som de har tillsammans en gång i veckan. Teamet består av hemtjänstpersonal, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare.

– Vårdmötet är det forum där vi lyfter de här frågorna. Genom utbildningen har vi fått ett gemensamt språk för ämnet, vilket gör det lättare att prata om och stötta och samverka med varandra, säger Anna Lundström.

Trygghet i bostadsområdet viktigt

I Asarum blir Mattias Svensson och Morgan Bengtsson stoppade av hyresgästen Mona Bengtsson. En lampa i köksfläkten har gått sönder och Mattias får med sig den trasiga delen tillbaka till kontoret.  Alla hyresgäster i Karlshamnsbostäders lägenheter har, som en del i arbetet mot våld i nära relationer, fått boken ”Huskurage”. Det är en handbok i att visa civilkurage i sitt eget bostadsområde. Att vara lyhörd för vad som händer hos grannen, att vid behov slå larm och kanske våga agera, plinga på. Man behöver inte stå kvar, enbart knackningen i sig kan stoppa en händelse.

– Man ska ju kunna känna sig trygg där man bor och grannarna är jätteviktiga för det, säger Mattias Svensson.

– Att det finns en gemenskap och samverkan i området. Alla ska hålla ögon och öron öppna. Och veta att de alltid kan ta kontakt med oss, säger Morgan Bengtsson.

Mer läsning om Karlshamns kommun och utbildningssatsningen

Att arbeta med våldsutsatta

En kvinna som sitter vid ett bord utomhus, hon har kort hår och glasögon. Kvinnan arbetar på socialtjänsten i Uppvidinge.

Här hittar du lärande exempel om sådant som handlar om utbildning om våld, samverkan och systematisk uppföljning.

Senast uppdaterad: 2023-07-01