Att arbeta mot hedersvåld

Illustration med en överblommad maskros i en mängd olika färger tillsammans med texten Barnahus Fyrbodal.

Här hittar du lärande exempel om att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. En sådan verksamhet bedrivs vid Barnahus Fyrbodal. 

Senast uppdaterad: 2022-01-28