Utsattheten minskar när självkänslan stärks

2016-08-30

En deltagare skaffade eget bankkort. En annan bytte god man, och flera tog sig ur dåliga relationer. Det var några av resultaten efter att personer med funktionsnedsättning i Eskilstuna kommun deltagit i det så kallade VIP-programmet. Målsättningen är att minska utsattheten för våld genom stärkt självkänsla.

Karin Larsson, Åsa Johansson och Melinda Andersson som föreläser om Eskilstuna kommuns VIP-program för personer med funktionsvariation
Karin Larsson, Åsa Johansson och Melinda Andersson föreläser om Eskilstuna kommuns VIP-program.

Verksamheten vid vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun var ett av de första exemplen att lära av som NCK berättade om under vinjetten Webbstöd för kommuner hösten 2014. Mycket har hänt sedan dess. Till sommaren 2016 har tio VIP-grupper för kvinnor och nio för män anordnats och nya planeras. Sammanlagt har runt 100 personer gått kursen. Kommunen har fått utvecklingsmedel för att utbilda fler gruppledare under 2015 och tagit över ansvaret för VIP-programmet i Sverige.

Programmet ger bättre självkänsla

VIP, som står för Viktig Intressant Person, är en metod för att arbeta våldsförebyggande med både kvinnor och män med intellektuella och psykiska funktionsvariationer.

– Vårt primära syfte är att alla som gått kursen ska veta vad våld är och att det handlar om mer än sparkar och slag. De ska veta när de själva är utsatta, vart de ska vända sig men även lite om vad man inte ska utsätta andra för. Men vi har sett att det här arbetet stärker dem på flera plan och att de får en bättre självkänsla generellt, berättar Åsa Johansson projektledare.

Kursen består av tolv lektioner på två timmar vardera och fokuserar på olika budskap och teman. Allt från känslor, försvar, våld, risker och val, jag som person, skuld och skam, makt och maktlöshet, kommunikation och värderingar, till gränser och säkerhet.

Deltagarna i VIP-programmet lär sig mycket

När deltagarna fått frågan om vad de lärt sig efteråt spänner svaren från stort till smått: ”Att jag alltid har rätt att bestämma över mitt liv och min kropp. Jag bestämmer själv vad som känns fel.” ”Att säga ifrån.” ”Att hitta vägen till kurslokalen.” Gruppledarna i sin tur noterar hur deltagarna växer och förändras, hur de öppnar upp sig och blir säkrare på sig själva och vilka de är som personer.

Åsa Johansson berättar till exempel om en man som vid en första övning berättade utlämnande om personliga upplevelser. Men sedan han fått veta att det var frivilligt att prata om sina känslor sade han aldrig något privat mer. Han insåg att man inte behöver svara på alla frågor utan att det är okej att tiga.

– Andra flyttar hemifrån efter kursen, byter god man eller får eget bankkonto. Sedan finns det flera deltagare som är utsatta och som vi har kunnat hjälpa vidare ur deras relationer.

Programmet har spridits till nio kommuner

Verksamheten har bedrivits bland annat med hjälp av utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Kommunen har också fått pengar ur Allmänna arvsfonden för att dra igång nya utbildningar om respektfulla relationer. Nio kommuner runt om i Sverige har i dag utbildat VIP-ledare och flera är på gång.

Enligt Åsa Johansson är en framgångsfaktor, och något som även är lite ovanligt, att programmet vänder sig direkt till brukarna.

– När vi är ute och föreläser om VIP har vi nästan alltid några tidigare deltagare med oss som kan berätta själva om sina upplevelser. Det brukar väcka många starka reaktioner hos dem som lyssnar.

FAKTA OM VIP-PROGRAMMET

VIP är framtaget och utvecklat av Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen och utgår från Ersta vändpunktens och Föreningen Bojens stödprogram. 1 maj 2015 tog vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna över programmet och ansvarar nu för att utbilda nya gruppledare nationellt.

Kommunen har inlett ett samarbete med Mälardalens högskola där forskare kommer att utvärdera programmet framöver. Den 22-23 september 2016 hålls en rikskonferens i Eskilstuna om våldsförebyggande arbete med personer med funktionsnedsättning.

Tidigare artikel om arbetet för personer med funktionsvariation i Eskilstuna

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

VIP-programmet på Eskilstuna kommuns webbplats

Ytterligare lärande exempel om VIP-programmet i Eskilstuna

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01