I Kristianstad ska alla gå kursen om våld

2016-09-13

Medarbetare som känner sig trygga i mötet med våldsutsatta kan ge ett bättre stöd. Det säger Evelina Nilsson på Kristianstads kommun. Nu ska alla 550 kommunanställda gå NCK:s webbkurs om våld som släpps den 20 september. 

Foto på Evelina Nilsson.
Evelina Nilsson

Anna är en kvinna som utsätts för våld i en nära relation. I webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer får deltagaren följa hennes väg ut ur utsattheten. Bakom kursen står NCK tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

I Kristianstad ska alla 550 kommunanställda gå utbildningen. Det handlar om allt från behandlingspersonal, handläggare, HR-personal, SFI-anställda till personal på utvecklingsfunktioner. Det berättar Evelina Nilsson, samordnare för våld i nära relationer på Kristianstads kommun.

– Hos oss är den här frågan prioriterad. Vi ser att allt fler söker hjälp, vi har också allt fler i skyddat boende. Därför är det viktigt att vi har de rätta kunskaperna.

– Generellt sett är kunskapsnivån låg. Vi har dessutom stor omsättning på personal så utbildningsbehovet är stort. Styrkan med en webbaserad kurs är att den är lättillgänglig för många, det är också bra att den är gratis. Svagheten är att den anställde kan sitta ensam vid datorn och då vet vi inte riktigt vad kursen ger.

Viktigt våga fråga

I oktober drar satsningen igång. Under en halvdag ska alla anställda med arbetsledande funktion lära sig mer om bland annat våldets orsaker, skyddat boende och lagstiftning. De omkring 50 personerna ska sedan i sin tur se till att det egna arbetslaget går webbkursen.

– Alla medarbetare behöver en basal kunskap om våld i nära relationer, eftersom alla möter människor i sin roll och på sitt sätt, säger Evelina Nilsson.

– Det viktigaste är att vi känner igen tecknen på våldsutsatthet och att vi vågar fråga. När vi gör det kan också den utsatta komma vidare och få hjälp.

I november träffas den första arbetsgruppen framför datorerna.

– Vi vill att medarbetarna går kursen i grupp, då blir det möjligt att föra diskussioner kring materialet. Men det kommer att se lite olika ut när tillfället blir, det kan vara under en arbetsplatsträff eller under en särskild dag, säger Evelina Nilsson.

Hundratals gånger

Om knappt ett år ska de anställda ha gått utbildningen, då har den hållits ett hundratal gånger.

Webbkursen ska också bli obligatorisk för alla som nyanställs inom arbete och välfärdsförvaltningen, det har förvaltningsledningen beslutat.

– Vi vill vara säkra på att alla har samma bas. Vi vill också vara säkra på att inte den här kompetensen knyts till vissa personer, risken är att ju då att kompetensen försvinner om de slutar.

Läs mer om utbildning på NCK
Läs mer om webbkursen om våld

Alla lärande exempel