Barn i Sollentuna stärks av tecknade figurer

2017-12-19

Barnen på Snäckbackens förskola i Sollentuna norr om Stockholm lär sig att prata om känslor och utsatthet. I drygt ett år har pedagogerna arbetat med Brottsoffermyndighetens material ”Liten och trygg”.

Snäckbackens förskola i Sollentuna som arbetar med Brottsoffermyndighetens material Liten och trygg.

Det är måndag morgon och de fem barnen som är på plats på avdelningen Delfinen lyssnar när förskollärare Anders Björkman läser ur boken ”Liten” av författaren och illustratören Stina Wirsén. Boken ingår i Brottsoffermyndighetens material för förskolan som har tagits fram på uppdrag av regeringen för att rusta barn och lära dem om deras rättigheter.

boken Liten som ingår i Brottsoffermyndighetens material Liten och trygg.I boken möter läsaren ”Liten” som blir rädd och ledsen när föräldrarna bråkar. ”Liten” berättar för "Fröken" vad som har hänt och hon ser till att barnet får hjälp. Till berättelsen hör en handledning för förskolans personal och ett antal så kallade känslokort som visar hur det kan kännas i kroppen för den som är glad, arg, ledsen, nyfiken. Figurerna på korten är också tecknade av Stina Wirsén.

Det är Maria Björk, förskollärare och pedagogisk utvecklare, som ansvarar för förskolans arbete med ”Liten och trygg”. Under några månader 2016 ingick barngruppen i ett projekt för att prova materialet. Nu används det kontinuerligt i barngrupperna. 

– Vi såg direkt när vi fick det att vi kunde jobba mycket med det. Bilderna gör att känslorna blir så konkreta. Vi arbetar till exempel med hur det är att vara en bra kompis och att det är viktigt att säga till om man ser någon som är ledsen, säger Maria Björk.

– Utifrån boken pratar vi om "Litens" situation och hur barnen själva ska göra om de ser eller upplever våld eller bråk och vem de kan prata med. Barnen är mer medvetna om sina känslor nu. De har fått fördjupade kunskaper. Barnen blir stärkta av att kunna berätta och säga ifrån. 

Verktyg för pedagoger att prata om svåra saker

Materialet syftar också till att ge pedagoger verktyg för att kunna prata med barn om svåra saker. På webbplatsen jagvillveta.se finns en handledning för förskolan med filmade fiktiva exempel. Filmerna berättar om en pojke vars föräldrar bråkar. Att lära sig förstå tecken på att barn är utsatta är ett syfte med handledningen.   

Maria Björk och hennes kolleger har gått igenom och diskuterat vad som bör göras i olika situationer när de uppstår.

– Om något händer så är det inte självklart att det märks utåt på barnet. Då är det viktigt att vi vet hur vi ska hantera det. 

Anders Björkman lägger ihop boken. Maria Björk har satt sig mellan Elin och Leja för få dem att sitta stilla. Elin ställer sig upp och drar i Marias hår.  

– Hur känner sig Liten när Fröken lyssnar? undrar Maria Björk.

– Glad, svarar flera barn samtidigt.

– Men om man inte har någon att prata med kan man känna sig ensam, eller hur? Kan man känna sig ensam och ledsen om man inte får vara med och leka?

Flera av barnen räcker upp en hand.

– Det är noll kul om man inte får vara med. Då känner man sig ledsen och får ont i hjärtat, säger Ismail.

Arbete med Brottsoffermyndighetens material

Fjädrar och lera blir känslor

För att ytterligare träna på att uttrycka det som rör sig inombords får barnen göra lergubbar. Leja plattar till sin gröna lerklump. Hon sträcker sig efter det långa bandet med en massa små klistermärken på, det är ögon som har olika former och uttryck. Leja väljer ett par smala ögon med långa ögonfransar och halvt sänkta ögonlock. En blå fjäder sätter hon som mun.

­– Hur känner sig din gubbe? undrar Maria Björk.

– Glad! svarar Leja.

– Om ni tänker på olika färger, vilken färg blir ni glada av?

Foto från Snäckbackens förskola. Barn som leker.– Rosa och lila! säger Mira som sitter snett mittemot.

– Men hur tror ni att Liten känner sig?

– Ledsen, säger Mira.

– Skrämd, säger Leja.

– Har ni känt er ledsna? Hur känns det då?

– Det känns inte bra i hjärtat. Då får man ont i magen, säger Leja.

Glad av glass

I en hörna med röda kuddar sitter känslokorten uppe på väggen. Leonida vill visa dem. Hon pekar på en figur som hoppar på ett ben och ser snurrig ut. Det är hennes favoritkänsla.

– Den är glad! Jag blir glad när jag får glass. Päronsplitt, säger hon.

Elin och Leja vill också visa. Medan Elin pekar dyker Leja ner bland kuddarna. Elin sätter fingret på en figur med liten, hoptryckt mun och öppna, stora ögon.

– Den är sur, säger hon.

Känslokorten från Brottsoffermyndigheten

Fakta:

”Liten och trygg” är producerat av Brottsoffermyndigheten på uppdrag av regeringen.

Det kom i december 2016 och har sedan dess spridits till omkring 8 500 förskolor.

Boken ”Liten” ska även översättas till engelska.

Materialet kommer också att spridas till grundskolans lägre årskurser och grundsärskolor.

Brottsoffermyndigheten har under en längre tid särskilt arbetat för att hjälpa brottsutsatta barn. 2014 lanserades webbplatsen jagvillveta.se som vänder sig till barn och unga som brottsoffer.

Intervju med juristen Linnea Åberg på Brottsoffermyndigheten som berättar om utbildningsmaterialet "Liten och trygg"

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01