Alla kommunanställda går webbkurs om våld

2018-12-06

Trygghet och jämställdhet är prioriterade områden i Norrtälje kommun. Politikerna har därför beslutat att alla medarbetare inom kommunen ska ha grundläggande kunskap om våld i nära relation och i utbildningen används webbkurs om våld.

Beslutet om den kommunövergripande satsningen på att ge alla yrkesverksamma och förtroendevalda grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer togs vid årsskiftet 2017/18 och sträcker sig över tre år.

Ett steg i satsningen är att alla verksamheter får en utbildare som utbildar med webbkurs om våld. Webbkursen har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Charlie Lundgren som är strateg mot våld i nära relation i Norrtälje.
Charlie Lundgren.

Charlie Lundgren är strateg mot våld i nära relation på avdelningen Trygg i Norrtälje kommun på kommunstyrelsekontoret i Norrtälje. Hon är en av elva anställda som tillsammans arbetar för ökad trygghet i kommunen. Charlie Lundgren är också den som utbildar kolleger till att bli utbildare.

– När vi fick det övergripande beslutet från politikerna blev vi stärkta i vårt uppdrag att fortsätta utbilda om våld, säger hon.

Alla anställda i kommunen utbildas med webbkurs

Enligt Charlie Lundgren finns det ett engagemang bland politikerna i frågan.

– Trygghet och jämställdhet är prioriterade områden i kommunen. Att utbilda med webbkurs om våld är en del i vårt långsiktiga arbete för att bli Sveriges tryggaste kommun, säger hon.

Alla anställda på kommunstyrelsekontoret, bygg- och miljökontoret, kultur- och fritidskontoret, socialkontoret och barn- och utbildningskontoret kommer att gå webbkursen. Det betyder allt från bibliotekarier, personal på badhus och friluftsanläggningar, anställda på fritidsgårdar och handläggare i socialtjänsten till miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

300 anställda utbildade första året

Efter det första året har runt 300 av alla de 2 000 som arbetar inom kommunen gått utbildningen.

– Att alla går utbildningen, även de som inte arbetar med omsorgsfrågor, är viktigt. Det handlar om upptäckt! Att se och upptäcka våld är en insats som vi måste hjälpas åt med, säger Charlie Lundgren. 

En av de första som gick kursen är Kicki Silverbern. Hon arbetar som skolkurator på en högstadieskola i Norrtälje.

– Jag har haft nytta av webbkursen i mitt arbete. I synnerhet har jag insett att jag måste ställa frågor om våld på ett fördjupande sätt för att till exempel förstå vem som är förövare. Jag tycker att det är självklart att alla i kommunen ska utbildas, det är jätteviktigt att vi har samma kunskap, säger Kicki Silverbern.

Tips!

Koppla mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation till ett större trygghetsarbete för att betona betydelsen.

Bilda nätverk med nyckelpersoner inom myndigheter, ideella organisationer och näringsliv.

Verka för att frågan ska ha en plats högt upp i kommunens organisation – på kommunstyrelsenivå.

Ge politiker och tjänstemän relevant information om våldet: förmedla lägesbild, koppla till forskningen och ge lösningsförslag.

Utbilda utbildare som arbetar inom kommunens olika förvaltningsområden. Utbildningen som görs av kolleger blir förankrad i medarbetarnas egna verksamheter.  

NCK:s webbsida om Webbkurs om våld
Webbkursens egen webbplats

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01