Hemtjänsten stöttas i att fråga om våld

2018-12-07

I Finspångs kommun har all personal i hemtjänsten utbildats om mäns våld mot kvinnor.

Ann-Christin Nilsson som är samordnare för våld i nära relationer i Finspång.
Ann-Christin Nilsson Foto: Christian Ekstrand

Det var i mitten av oktober som det sista obligatoriska utbildningstillfället om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för all personal inom hemtjänsten i Finspång ägde rum.

”Våldet går aldrig i pension” stod det i inbjudan som Ann-Christin Nilsson, samordnare för våld i nära relationer i kommunen, skickade ut.

– De som har stöd och hjälp från hemtjänsten är på något sätt beroende av hjälp från andra i den dagliga livsföringen. Det är en utsatt position, säger Ann-Christin Nilsson.

Det var hemtjänstens chefer som tog initiativet till utbildningen om våld som nu blir en del i hemtjänstpersonalens ordinarie kompetensutveckling. Enligt Ann-Christin Nilsson är medarbetarna redan bra på att upptäcka våld som beror på exempelvis demens. Med bredare kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är förhoppningen att fler fall där äldre utsätts för våld ska uppmärksammas.

– De symtom man kan se handlar om mer än blåmärken och andra typer av fysiska skador. Förövarna kan också vara andra än en partner, säger Ann-Christin Nilsson.

Utsätts för olika typer av våld

Även vuxna barn, barnbarn och vård- och omsorgspersonal kan utöva våld. Och förutom till exempel slag eller att någon tvingas utföra sexuella handlingar mot sin vilja, kan våldet vara ekonomiskt eller bestå i att inte få tillräckligt med mat, mediciner eller att nekas hjälp med sin hygien.

Utbildningstillfälle för personal i hemtjänsten i Finspång
Foto: Christian Ekstrand

För att vårda och utveckla den nyvunna kompetensen bygger kommunen en lokal kunskapsbank. I den listas de signaler som personalen bör ge akt på. Att en kvinna motsätter sig fysisk kontakt, om hon isolerar sig, att hennes pengar ständigt är slut eller att en partner alltid talar i hennes ställe är några av alla exempel som tas upp. Även hemtjänstens brukare kommer att ha tillgång till informationen i en broschyr som ska tas fram.

Enligt Ann-Christin Nilsson handlar det i fortsättningen om att stötta personalen i att ställa frågor om våld.

– Det kan vara jobbigt att fråga om våld och det är ofta där det tar stopp, säger hon.

Kunskap om våldet behövs för att fler ska ställa frågor. Men det är också viktigt att personalen vet vart de ska vända sig med den information de får och hur de ska kunna hänvisa den äldre rätt.

– Om det finns en strategi och en rutin blir det lättare att fråga, säger Ann-Christin Nilsson.

Hemtjänsten utbildas först

Än så länge är hemtjänsten, inklusive biståndsbedömarna, den första arbetsgruppen i kommunen som fått utbildningen.

– Det är viktigt att också biståndsbedömarna är utbildade, eftersom det är de som fattar beslut om insatser som utökad hemtjänst eller korttidsboende, säger Ann-Christin Nilsson.

Nästa steg är att var och en av de fem hemtjänstgrupperna i Finspångs kommun ska utse ett ombud som kontinuerligt träffar Ann-Christin Nilsson för att fördjupa kunskaperna.

– Framöver kommer det även bli ett utbildningstillfälle per år för nytillkommen personal för att hålla liv i kunskaperna.

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01