"Nu kan jag agera för äldre som är utsatta"

2018-12-07

Medarbetare inom hemtjänsten på Gotland vet i dag hur de ska agera om de misstänker att en brukare är utsatt för våld. Anette Malmqvist är undersköterska och ställer ofta frågor om våld.

Anette Malmqvist i Fårösund som arbetar i hemtjänsten.
Anette Malmqvist är undersköterska och arbetar i hemtjänsten i Fårösund. Foto: Jesper Hammarlund

Anette Malmqvist kliver av cykeln utanför ett flerfamiljshus i den lilla orten Fårösund på norra Gotland. Det är tidigt på morgonen och det är tolv brukare som står på hennes lista i dag. Anette Malmqvist är undersköterska och arbetar i hemtjänsten sedan många år tillbaka. Nu ska en kvinna få hjälp med att få på sig stödstrumpor. Sedan bär det iväg till nästa adress.

Det är nu tio år sedan Region Gotland tog fram en plan för hur de anställda i hemtjänsten ska Anette Malmqvist som arbetar inom hemtjänsten på Gotlandagera om de misstänker att någon brukare utsätts för våld. Kommunen satsade även på att höja kompetensen hos all personal inom äldreomsorgen samt på att skapa en intern struktur för att förbättra stödet till våldsutsatta äldre och personer med funktionsnedsättningar.

För Anette Malmqvist betydde det så kallade Freda-projektet en stor omställning. Numera ställer hon frågor om våld till dem som hon möter i sitt arbete.

– Vi inom hemtjänsten såg saker som skedde i hemmen och som vi kände inte var rätt. Det kunde handla om hur vi upplevde relationen mellan gifta par eller att vi såg blåmärken. Men vi visste aldrig vad vi skulle göra. Vi var handfallna, säger Anette Malmqvist.

Trygg i professionen med kunskap

Med Freda-projektet utbildades personalen och en organisation skapades för att hantera de kvinnor som utsätts för våld.

– Tack vare utbildningen förstod jag att det inte var okej att någon utsattes för våld och då kunde jag också agera. Så här i efterhand tycker jag att det är fruktansvärt att vi bara lämnade våldsutsatta i sticket, säger Anette Malmqvist.

När Anette Malmqvist misstänker att någon är utsatt för våld ställer hon frågor till brukaren.

– Det är inte alltid så lätt, det handlar ju om att få till ett bra tillfälle att fråga. Tidigare visste jag inte ens att jag kunde fråga. Nu ställer jag ofta frågor. 

På Gotland finns särskilt utsedda så kallade nyckelpersoner som ska kontaktas och som i sin tur kan agera för att hjälpa brukaren. Det kan handla om att exempelvis hitta ett nytt boende eller att ordna ett larm.

– Nu när jag vet hur jag kan hjälpa brukaren känner jag mig trygg i mitt arbete. Jag kan se till så att den som är våldsutsatt kan förändra sin situation.

Anette Malmqvist som arbetar i hemtjänsten på Gotland. Hon cyklar oftast mellan brukarna.
Foto: Jesper Hammarlund

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01