Spetskompetens på barnahus om hedersrelaterat våld

2021-02-03

Barnahus Fyrbodal i Trollhättan har byggt upp en särskild verksamhet för barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stötta yrkesverksamma i dessa frågor.

För att våldsutsatta ska få adekvat hjälp behöver myndigheter arbeta på olika sätt och på olika nivåer. Ett exempel är att göra en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck som ger viktig kunskap till det fortsatta arbetet. I Lunds kommun används den kunskapen bland annat till att förbättra rutinerna. Utbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck samt ett konkret stöd i ärenden får yrkesverksamma i Västra Götaland genom Barnahus Fyrbodal i Trollhättan.

Lärande exempel om Lunds kommuns kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.

Barnahus Fyrbodal omfattar 17 kommuner i Västra Götaland. Verksamheten vänder sig till illustration som visar en överblommad maskros i olika färger.barn och unga som har utsatts för våld i nära relation, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt människohandel. Syftet är att se till att åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn och unga som är utsatta för brott.

Sedan 2018 ingår även Barnahus Fyrbodal i ett regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av regionala resurscentra för personer som utsätts för våld av närstående med ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

– Samverkan är ett vinnande koncept för att hjälpa den som är utsatt. När alla vet vad som ska göras och kontaktvägarna är snabba blir hjälpen mer effektiv, säger Pernilla Martinsson, samordnare för resurscentrum vid Barnahus Fyrbodal som omfattar 17 kommuner. 

Barnahus samlar myndigheter kring barn

Den verksamhet som rör hedersrelaterat våld och förtryck vänder sig till barn och unga mellan 10 och 26 år. Barnahus Fyrbodal möter inte de utsatta själva utan möjliggör för myndigheter att samlas kring dem. Arbetet handlar till stor del om att utbilda yrkesverksamma och att stötta dem i mötet med våldsutsatta.

– Vi utbildar yrkesverksamma kontinuerligt. Kunskap gör skillnad, men den är en färskvara, säger Pernilla Martinsson.

Barnahus erbjuder olika typer av konsultationer för yrkesverksamma. Exempelvis kan lärare, anställda inom vården och socialsekreterare på eget initiativ ta kontakt för att bolla ärenden.

– Vi blir på det viset en service för många. Vi har även så kallade konsultativa samråd en gång i veckan. Då kommer anställda inom socialtjänsten till oss med anonymiserade ärenden för att få råd och hjälp i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, säger Pernilla Martinsson.

Hedersrelaterat våld är komplexa ärenden 

Ett råd till yrkesverksamma som Pernilla Martinsson särskilt lyfter fram är just att ta hjälp.

– Sitt inte ensam med ärendet. Vi har kunskap och kan ge stöd.

Pernilla Martinsson säger också att det är viktigt att komma ihåg att ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck är komplexa och finns i en komplex kontext.

– Man behöver tänka i flera steg och tänka till innan man till exempel ringer föräldrarna. Ställ fler frågor till den som är utsatt om det är möjligt. Det är även viktigt att ha med ett säkerhetstänk, finns det risk för mer våld? Och om det finns misstanke om våld mot barn så anmäl till socialtjänsten, säger Pernilla Martinsson.  

Verksamheten har utvärderats i en rapport om regeringsuppdraget som kom 2019.

– Vi har sett att de som är utsatta har fått mer rätt stöd och hjälp. Även yrkesverksamma har fått adekvat stöd i sitt arbete för våldsutsatta, säger Pernilla Martinsson.

Ämnesguide om hedersrelaterat våld och förtryck.

Nyhet i kunskapsbanken om regionala resurscentrum med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Som yrkesverksamma kan du alltid vända dig till Nationella kompetenstemet som drivs av Länsstyrelsen Östergötland

För mer kunskap:

Webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.
Webbplatsen webbkursheder.se

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01