”Mycket bra kurs som jag har nytta av som politiker”

2021-11-17

– För att fatta kloka beslut måste vi ha kunskap. Med kunskap kan vi styra beslut och medel i rätt riktning, till exempel till trygghetsskapande åtgärder.  Det säger Emma Åhlander-Hansson, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande för bildningsnämnden samt vice ordförande i kommunstyrelsen i Emmaboda.

Emma Åhlander Hansson med halvlångt mörkt och klädd i ljusblå skjorta.Emma Åhlander-Hansson arbetar som musiklärare och sköter de politiska uppdragen på fritiden. Hon har gått webbkursen tillsammans med de andra ledamöterna i kommunfullmäktige.

– Jag har nytta av kursen både som lärare och politiker. Jag möter i synnerhet många unga tjejer som behöver veta mer om och se strukturer som kan göra att de hamnar i utsatthet för våld. Många tjejer blundar för sådant som inte är bra men unga behöver vara vaksamma. Vi politiker kan driva på arbetet i skolan genom att ställa frågor om hur rektorer och anställda skaffar sig kunskap om våld och hur den sprids till eleverna, säger Emma Åhlander-Hansson.    

Emma Åhlander-Hansson tycker att kursen var mycket bra med ett pedagogiskt upplägg och informativt innehåll.

En stor sal med rött tak, i salen sitter flera personer och lyssnar på ett föredrag.

– Jag tycker att alla borde gå den. Ju fler som har kunskapen desto lättare är det att kunna agera mot våldet. Den visar också på hur viktigt det är att söka hjälp, både för den som är utsatt och den som är förövare.

Skyldighet att göra något åt våldet

Det var kommunfullmäktiges ordförande Bo Eddie Rossbol som fattade beslut om att ledamöterna skulle gå kursen. Bo Eddie Rossbol är även ordförande för bygg- och miljönämnden samt ledamot i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.Bo-Eddie Rossbol med snaggat hår och klädd i svart kavaj ovanpå en rutig skjorta.

Utbildningen genomfördes i anslutning till ordinarie sammanträde med fullmäktige och vid två tillfällen.

– Våld i nära relationer är något som pågår ständigt. Vi behöver få fler att förstå att våld förekommer varje dag och som beslutsfattare behöver vi bli medvetna om det. Kan vi göra något åt våldet så är det vår skyldighet att göra det, säger Bo Eddie Rossbol.

Bo Eddie Rossbol har suttit som nämndeman i bland annat Göta hovrätt och har på olika sätt mött utsatthet för våld.

– Jag har varit medveten om frågan sedan tidigare men man måste alltid lära sig mer och uppgradera sin kunskap. Kursen gav mig just kunskap. Den kändes meningsfull och jag kommer att ha nytta av den, säger han.

Lärande exempel om Emmaboda kommuns utbildningssatsning.

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01