Kommun satsar på att förebygga våld i skolan

2021-11-26

Elevhälsan i Högsby kommun i Kalmar län genomför tillsammans med rektorer, pedagoger och annan skolpersonal en stor satsning på att förebygga våld i de kommunala skolorna. De förebyggande insatserna vänder sig till elever från förskolan till och med högstadiet.

Charlotte Lindgren och Josefin Boman i en skolkorridor med röda skåp.
Charlotte Lindgren är verksamhetschef på Elevhälsan i Högsby. Josefin Boman är kurator. Foto: Kristina Wirén

Någon knuffas i dörröppningen till klassrummet och en annan elev försöker att vara rolig och kallar sin kompis för bög.

Det är verksamhetschef Charlotte Lindgren och kurator Josefin Boman, båda vid Elevhälsan i kommunen, som berättar om hur det kan se ut i korridoren på högstadiet. Det är mycket som pågår, både bråk och kränkningar av olika slag.

– Rektorn och personal reagerade och började göra alltfler anmälningar om kränkningar, om att elever utsatte andra och om elever som hade blivit utsatta. Pedagogerna märkte även att elever sa elaka saker och skrattade åt varandra, säger Charlotte Lindgren.

Sena insatser mot våld

Enligt Charlotte Lindgren kom insatserna sent. Det var när något hade hänt som de vuxna reagerade.

– Vi var uppmärksammade på läget i högstadiet. Rektorn och vi på elevhälsan var eniga om att det inte kunde fortsätta så. Vi diskuterade hur vi kunde arbeta förebyggande mot våldet så att det inte upprepades, säger Josefin Boman.

Charlotte Lindgren som har mörkt långt hår och vit stickad tröja. Genom Länsstyrelsen Kalmar blev Charlotte Lindgren tipsad om MVP, Mentors in violence prevention, som är ett våldsförebyggande program för skolelever i olika åldrar. Hon tyckte att metoden var intressant och vände sig till kommunledningen för att få klartecken till en satsning.

– Det var inte svårt att få med sig ledningen. En av elevhälsans uppgifter är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande så förslaget togs emot positivt, säger Charlotte Lindgren.

Utbildningssatsning för våldsprevention

Under 2020 utbildades tio personer inom MVP med olika professioner– pedagoger, skolsköterskor och kuratorer. Utbildningen pågick under fem dagar och kunde finansieras tack vare stöd från Sveriges kommuner och regioner, SKR. För att säkerställa att all skolpersonal är insatt i metoden har övriga anställda gått en halvdagsutbildning. 

Flera medarbetare i skolan som arbetar med våldsprevention. Tre kvinnor och tre män i medelåldern, de flesta bär jeans.
Josefin Broman, Markus Karlsson, Åsa Sjöberg, Charlotte Lindgren, Atdhe Gashi och Christian Carlsson är några av dem på Fröviskolan som arbetar med MVP.

MVP är en modell för att arbeta med att stärka elever och pedagoger för att de ska bli delaktiga i att ingripa mot våldet. MVP lär deltagarna att förstå vad våld är, att det finns olika sorters våld samt hur enskilda kan ingripa.

– Man fokuserar på dem som finns runt omkring, på åskådarna, och att de ska bli aktiva på olika sätt för att störa i våldet. Det kan handla om att hämta hjälp eller att göra något som distraherar och får förövaren att avbryta våldet, säger Charlotte Lindgren.  

Elever i årskurs sju lär sig om MVP

Under hösten 2021 påbörjas arbetet med MVP bland elever i högstadiets årskurs sju med tre parallellklasser.

– Planen var egentligen att starta redan för ett år sedan men då kom pandemin. Men vi ser redan nu effekter av att de anställda på skolan har fått inblick i MVP. Det som förr betraktades som småsaker och skoj markerar de vuxna emot nu. Man har fått upp ögonen för sådant och rycker in direkt när det händer. Det är ju det som är förhoppningen med MVP, att alla vuxna och elever ska se och säga till, säger Charlotte Lindgren.  

"Stopp! Min kropp!" för yngre eleverJosefin Boman som har ljust långt hår, glasögon, blå tröja och en beige stickad kofta.

Även omkring 400 elever på låg- och mellanstadiet samt förskoleklass deltar i det våldsförebyggande arbetet. Redan för fyra år sedan startade en satsning på Rädda barnens metod ”Stopp! Min kropp!”. Under hösten och våren ska elever i samtliga årskurser få lära sig mer om den. Från början var det bara i vissa årskurser som metoden användes. Det är kuratorerna som håller i utbildningen som görs vid ett tillfälle i varje klass.

– Det pratades mycket om grooming för några år sedan när det uppmärksammades i media. Vi tänkte snabbt att det här måste vi prata om med våra skolbarn. Att det är viktigt att känna att man äger sin kropp och att man inte får göra något mot någons vilja. Vi hade också hört om bilder som skickades mellan eleverna, säger Josefin Boman, kurator vid elevhälsan.

Arbetet gav effekt direkt

Ganska snart märkte pedagoger och rektorer att eleverna hade tagit till sig av budskapet. Flera började höra hur barnen sa ”Stopp! Min kropp” till varandra.

Barnen hade blivit mer uppmärksamma på sina rättigheter om sina egna kroppar och börjat sätta gränser.

Ännu finns ingen uppföljning gjord av de insatser som är genomförda.

– Vi ser effekter. Fler barn, både tjejer och killar, kommer till oss kuratorer och skolsköterskor för att prata om saker som har hänt. De vet vilka vi är efter att vi har träffat dem under så lång tid, säger Charlotte Lindgren.

– Vi har nu sett en ökning i antalet barn och ungdomar som kommer och berättar att man har en oro efter att de har hört att andra fått bilder eller själva fått frågan om att skicka bilder. Barn och unga efterfrågar stöd i hur de ska tänka i de lägena Unga befinner sig i så många riskzoner, i synnerhet i sociala medier, därför är det viktigt att man lyfter, diskuterar och informerar barn och ungdomar om detta.  

Intervju med Agnes Mitsialos som är utvecklingsledare för området mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Kalmar län.

SKR:s lärande exempel om förebyggande arbete "Lyhördhet framgångsfaktor i Hagsätraskolans arbete med våldsprevention".


Fakta


  • MVP, Mentors in violence prevention, är en lektionsserie för skolan med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar.

  • MVP bygger på 14 tematiska lektioner anpassade för elever på högstadiet och gymnasiet.

  • Organisationen MÄN har utvecklat metoden för en svensk kontext. MVP kommer ursprungligen från USA.

  • Illustration Stopp min kropp som visar en flicka med en skylt. Stopp! Min kropp! är ett verktyg för barn och vuxna att prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, både i verkliga livet och på nätet.

  • Stopp! Min kropp! är en del av Rädda Barnens arbete för barn utsatta för våld och övergrepp – i förebyggande syfte men även hur man kan agera när något har hänt.

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01