Thailändska kvinnor stärks genom ett projekt i samverkan

2022-02-14

Kvinnor från Thailand som arbetar i olika verksamheter i Malmö stad, som exempelvis på massagesalonger, lär sig svenska, att förstå regelsystemet samt om det svenska samhället genom projektet ThaiWISE. Projektet har ett tydligt brukarperspektiv, syftet är att motverka utsatthet och sexuellt utnyttjande genom att stärka de enskilda individerna.

Panadda Changmanee med långt svart hår som är klädd i vit blus och sitter i en blå soffa.
Panadda Changmanee driver projektet ThaiWISE i samverkan med Malmö stad. Foto: Anna Wahlgren 

En thailändsk kvinna bor tillsammans med en svensk man. Hon får inte gå till kursen på SFI för att lära sig svenska. Hon har en stor skuld för ett banklån som mannen har tagit i hennes namn utan att hon vetat om det. Men så hör kvinnan talas om ThaiWISE och ringer för att få hjälp. I dag bor kvinnan i en egen lägenhet, har ett nytt jobb och lär sig svenska.

Kvinnans berättelse kommer från en rapport om projektet och visar hur en utsatt situation kan förändras genom kunskap. ThaiWISE betyder Thai women in Sweden empowerment project och handlar om att stärka kvinnorna.

Bred samverkan i projektet för thailändska kvinnor

Projektet startades av den ideella organisationen Noomi – Hela människan i Malmö och drivs nu i samverkan med bland andra socialförvaltningen i Malmö och Svenska ambassaden i Thailand. Initiativtagare är Panadda Changmanee, en internationell forskare som har specialiserat sig på mänskliga rättigheter, trafficking och våld. En speciellt utsatt grupp av kvinnor är de som arbetar inom massageindustrin.

Under 2019 genomförde Panadda Changmanee en kartläggning, genom intervjuer, av thailändska kvinnors situation vid massagesalonger i Malmö och andra städer. Enligt kartläggningen och de tillfrågade kvinnornas egna utsagor erbjuds sexuella tjänster på 80 procent av massagesalongerna.

– Myndigheter och ideella organisationer kände till att thailändska kvinnor utnyttjas inom massageindustrin och blir utsatta för våld men man visste inte hur man skulle hjälpa dem. Jag ville därför undersöka vad kvinnorna själva säger om sin situation, säger Panadda Changmanee. 

Att kunna språket är en väg ut ur utsatthet

Kartläggningen visade på olika typer av missförhållanden, bland annat exploatering och att kvinnorna ofta tvingas in i osäkra anställningar. Kartläggningen visade också vad kvinnorna behövde för att ta sig ur utsattheten, exempelvis att lära sig svenska och få mer kunskap om hur det svenska samhället fungerar.

– Studien gav mig bevis på att utsattheten finns och att kvinnorna vill prata om den. De upplevde snarare att ingen hade velat lyssna till dem tidigare, säger Panadda Changmanee.

– Många kvinnor berättar att familjen i Thailand kräver att de ska skicka pengar. Den här ekonomiska bördan gör att kvinnorna snabbt måste ordna jobb i Sverige, vilket inte är så lätt. Även välutbildade kvinnor jobbar på massagesalonger och blir ofta fast där i en destruktiv miljö. Den här gruppen kvinnor är en av de mest utsatta i landet, säger Panadda Changmanee.

Niclas Olsson som har skägg och bär en keps och en beige jacka. Han står utomhus mot en grå vägg.
Niclas Olsson är utvecklingssekreterare på Malmö stad. Foto: Anna Wahlgren

Samverkan genom offentligt partnerskap

Socialförvaltningen i Malmö stad kontaktades av organisationen och ett samarbetsavtal, ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP, togs fram.

– Vi såg direkt att det fanns sådant som vi kunde bistå med för att hjälpa kvinnorna. De lever i social utsatthet och är inte uppmärksammade av socialtjänsten men de har också rätt till ett samhälleligt skydd och välfärd, säger Niclas Olsson, utvecklingssekreterare och samordnare för SRHR-frågor vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen på Malmö stad.  

Men det är inte bara socialförvaltningen i kommunen som har kontakt med salongerna. Eftersom massagesalonger är en hygienverksamhet har miljöförvaltningen tillsynsansvar.

­– Miljöförvaltningen är också inkopplad. Malmö stad har salongerna under lupp på många olika sätt, säger Niclas Olsson.

Brukarperspektivet i fokus i projektet

Genom samarbetet med Noomi – Hela människan i Malmö har Malmö stad fått möjlighet att nå en grupp som annars kan vara svår att få kontakt med för en kommun. Att projektledaren Panadda Changmanee kan tala thai är en viktig framgångsfaktor, säger Niclas Olsson.

– Projektet har en tydlig brukarmedverkan och det är väldigt intressant att delta i en sådan verksamhet. Genom att undersöka vad brukarna behöver har vi kunnat hjälpa dem. Fokus i projektet har inte varit att kvinnorna måste ta sig ur sin situation utan i stället har projektet inriktats på att ge kvinnorna ett sådant stöd som kan få dem att själva kunna förändra sin situation. Till exempel finns det nu särskilda SFI-kurser och anpassade kurser i samhällsorientering om regler, lagar, rättigheter och om hur samhället i Sverige allmänt fungerar, säger Niclas Olsson.  

Arbetar även med att förändra företagen

För att ytterligare stärka de anställda, som oftast är kvinnor, syftar också projektet till att förändra företagen i sig.

– Med hjälp av NyföretagarCentrum Öresund och miljöförvaltningen ger vi arbetsgivaren kunskap om att driva verksamheten etiskt och hållbart, säger Panadda Changmanee.

logga för certifieringsprogrammet Nuad that.I slutet av 2021 lanserade projektet ett certifieringsprogram som ger företag en kvalitetsmärkning efter att ägarna gått igenom en utbildning, bland annat om arbetsrätt och skatteregler. Tio salonger har certifierats enligt modellen.

– Vi vill lyfta hela branschen. För att kunna ändra arbetstagarnas situation måste vi ändra på hur företagen drivs. Vi behöver också få allmänheten att säga ifrån och kräva kvalitet från salongerna. Men förändringen går långsamt. Sexförsäljningen kommer inte att dö ut, men den kan minska från den höga nivå som den är på i dag, säger Panadda Changmanee.

Webbplatsen ThaiWISE
Mer information om den certifierade thailändska massagen Nuad thai. 

Kvinnofridslinjens material på thai. ภาษาไทย

Jämställdhetsmyndighetens rapport "Prostitution och människohandel" som lyfter fram ThaiWISE (pdf, 2021).

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 på thai

Filmen laddar du enkelt ner från delningssajten Vimeo.com.
 

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-07-01