”Systematisk uppföljning för klienternas skull”

Jenny Nybom är forskare på Socialstyrelsen och arbetar med stöd för systematisk uppföljning. Systematisk uppföljning syftar till att utveckla den egna verksamheten för klienternas skull. Det görs genom kartläggningar och analyser.

Enligt Jenny Nybom kan verksamheter starta med kartläggning i liten skala för att prova metoden. 

– Våga vara specifik i er fråga och börja stegvis, säger hon.

Film: intervju om systematisk uppföljning (03:41 min, textad, ej syntolkad)

Läs mer i webbstödet om socialtjänstens ansvar för personer som utsätts för våld

Senast uppdaterad: 2021-03-17