Bli kollega-utbildare för FREDA bedömningsmetoder

Välkommen till en utbildning för dig som har erfarenhet av att arbeta med FREDA-bedömningsmetoder och har i uppdrag att utbilda och ge metodstöd till dina kollegor i att använda FREDA.

Utbildningen har fokus på utbildar- och metodstödjarrollen. Under utbildningsdagarna får deltagarna prova att själva utbilda utifrån det utbildningsmaterial som är framtaget. Deltagarna får en grund för att utbilda sina kollegor i alla delar i FREDA bedömningsmetoder: kortfrågor, beskrivning och farlighet. Utbildningen ger även en fördjupning i att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd.

Utbildningen är en del av en nationell satsning och vänder sig till yrkesverksamma inom socialtjänsten som har i uppdrag att utbilda/ge metodstöd på sin arbetsplats i FREDA bedömningsmetoder.

Tider och datum:
24 oktober, 09.00-16.00
25 oktober, 09.00-15.30

Fika serveras från 08.30.

Plats: Hotell Scandic Europa, Nils Ericsongatan 21, Göteborg

Läs mer och anmäl dig här

Utbildningen har tagits fram inom ramen för länsstyrelsernas, Socialstyrelsens och Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) uppdrag att ge nationellt och regionalt kompetensstöd för arbetet mot våld i nära relationer.

Foto på manualen för FREDA bedömningsmetoder.Utbildningen hölls också på olika platser under 2018: 

Stockholm 2 oktober 2018
Sollefteå 9 oktober 2018
Västerås 12 oktober 2018 

Hässleholm 27 november 2018

Här hittar du material från tidigare utbildningstillfällen