För dig som utbildar om särskild utsatthet

För att öka kompetensen om särskilt utsatta grupper har Socialstyrelsen tagit fram fem utbildningsmaterial, som riktar sig till personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, inklusive elevhälsan och ungdomsmottagningar. Här kan du ladda ned materialet. 

Illustration från utbildningsmaterialet om särskilt utsatta grupper.Regeringen har lyft fram fem grupper som riskerar att vara särskilt utsatta när det handlar om våld i nära relationer. Det är kvinnor med funktionsnedsättning, äldre kvinnor, kvinnor med missbruks- och beroendeproblem, kvinnor med utländsk bakgrund och personer som utsätts för hedersrelaterat våld.

Här kan du ladda ner utbildningsmaterialen samt PowerPoint-presentationer, som bygger på materialet, som kan användas av dig som ska hålla i en utbildning. PowerPoint-presentationerna är framtagna av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som en del i Socialstyrelsens, NCK:s och länsstyrelsernas uppdrag att ge nationellt och regionalt kompetensstöd till kommuner, landsting och ideella föreningar. 

För nedladdning: 

Inledning (Powerpoint-presentation) 

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor (pdf)
Blånader och silverhår – presentation (Powerpoint) 

Ensam och utsatt – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund (pdf) 
Ensam och utsatt – presentation (Powerpoint) 

Skylla sig själv? – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem (pdf) 
Skylla sig själv? – presentation (Powerpoint)

Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (pdf) 
Sällan sedda – presentation (Powerpoint)

Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck (pdf)
Vänd dem inte ryggen – presentation (Powerpoint)