en föreläsningssal med föreläsare i mitten.

Boostingdag för dig som utbildar

Nationellt centrum för kvinnofrid bjuder in till boostingdag för dig som utbildar. Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet eller ideella organisationer och som har i uppdrag att utbilda inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel.

Syftet med dagen är att ge dig inspiration, nyheter och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra utbildare.  

Tid: 14 december kl 10.00–15.00. 
Plats: Digitalt via zoom. 
Anmälan är nu stängd.

Programmet som nedladdningsbar pdf.

Program

10.00 Välkommen
Moderator: Rita Grünbaum, projektkoordinator, Nationellt centrum för kvinnofrid

10.15 Nytt från myndigheterna kring utbildning
"Fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck"
Amanda Billinger Wilson, utredare, Socialstyrelsen

"Nya utbildningsmaterial för Socialtjänsten och hälso-och sjukvården/tandvården"
Olga Gislén, utredare, Socialstyrelsen

"Webbutbildning: Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel"
Lena Landén Jonas, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

"Vilket kompetensstöd kan länsstyrelserna ge?"
Ulrika Sandberg, nationell samordnare, länsstyrelserna

"Barnafrid – nytt inför 2022"
Ann-Charlotte Münger, docent och lektor, Barnafrid

"Webbkurs om våld – ett kunskapslyft med 100 000 användare"
Annika Engström, projektledare, NCK

11.30 Lärande exempel
"Hur används Barnafrids basprogram i förskolans utbildning om våld mot barn?"
Åsa Harge, verksamhetschef, Haninge kommun

”Alla bör hålla ögon och öron öppna. Karlshamn utbildar samtliga anställda om våld"
Jonna Welander, samordnare, Karlshamns kommun

12.00–13.00 Lunch

13.00 Fortsättning lärande exempel
"Myndighetssamverkan för vuxna våldsutsatta, Operation Norrsken"
Ann-Christin Widenstjerna, samordnare för projekt Operation Norrsken
Carina Frykman, samordnare mot våld i nära relation, Region Jämtland Härjedalen

"Hedersrelaterat våld och förtryck – exempel på utbildningssatsningar för att bedriva arbetet och stärka samverkan"
Sara Avander, samordnare, Länsstyrelsen Norrbotten och Charlie Lundgren, handläggare, Länsstyrelsen Västerbotten

13.45 Erfarenhetsutbyte i grupper samt återsamling

15.00 Dagen avslutas

Varmt välkomna!

Dagen arrangeras i samarbete med: Jämställdhetsmyndigheten, Barnafrid, Socialstyrelsen samt länsstyrelserna. 

medverkande myndigheters loggor, såsom socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 2021-12-10