Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Samtliga filmer är även syntolkade.

De sex dramatiserade filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av socialtjänsten och spänner över verksamheter som hemtjänst, daglig verksamhet och försörjningsstöd. Filmerna är tänkta att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. I filmerna är det yrkesverksamma från respektive verksamhet som spelar sig själva och skådespelare som spelar klienter eller brukare.

Filmerna är helt fristående och kan visas en och en. Varje film är cirka fyra till sju minuter lång och det finns förslag på diskussionsfrågor i anslutning till filmerna. I de tre första filmerna används det standardiserade instrumentet "FREDA-kortfrågor" som Socialstyrelsen tagit fram.

Sex filmer om att ställa frågor om våld

1. Utbildningsfilm med exempel på frågor i äldreomsorgen (Gustav) 
2. Utbildningsfilm med exempel på frågor inom boendestöd (Fatima) 
3. Utbildningsfilm med exempel på frågor inom försörjningsstöd, nybesök (Sabina) 
4. Utbildningsfilm med exempel på frågor inom daglig verksamhet (Bella) 
5. Utbildningsfilm med exempel på frågor inom hemtjänsten (Margit) 
6. Utbildningsfilm med exempel på frågor från missbruksenheten (Anna)

Alla filmer har tagits fram i samverkan med länsstyrelserna och filmerna 4-6 är en del av satsningen #upptäckvåldet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK.

Syntolkade versioner

Sida med de syntolkade versionerna av utbildningsfilmerna.

Beställ filmerna

USB-sticka som innehåller filmer som ger exempel på hur socialtjänsten kan ställa frågor om våldFilmerna finns tillgängliga att spela upp direkt från NCK:s webbplats. De går också att beställa på usb-sticka.

På stickan finns alla filmerna textade på svenska och engelska samt syntolkade versioner. Stickan innehåller också utbildningsmanualer med diskussionsfrågor för varje film. För att beställa skicka ett mejl till info@nck.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-10-17