Film – att ställa frågor om våld, äldreomsorgen (Gustav)

I filmen träffar Gustav sin biståndshandläggare för ett uppföljningsmöte. Inom äldreomsorgen i denna kommun har de bestämt att de ska ställa frågor om våld i alla uppföljningar och vid nybesök. Handläggaren använder FREDA-kortfrågor.

Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Gustav (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen finns också syntolkad, webbstödets sida med en syntolkad version.  

Läs mer om våld mot äldre

I två lärande exempel från hemtjänsten på Gotland och i Finspång berättas om hur medarbetarna har utbildats i att ställa frågor om våld till äldre. Webbstödets lärande exempel från Gotlands hemtjänsts arbete med våldsutsatthet. Webbstödets lärande exempel från Finspångs hemtjänsts arbete med våldsutsatthet

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot äldre kvinnor

NCK:s rapport "Våld mot äldre kvinnor. En forsknings- och kunskapsöversikt" (pdf, 2016)

Beställ rapporten "Våld mot äldre kvinnor" i tryckt format

”Våld mot äldre” är Socialstyrelsens webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och till dig som kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Socialstyrelsens webbutbildning "Våld mot äldre"

Socialstyrelsens webbsida "Äldres hälsa"

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. Webbstödets sida med länkar till samtliga filmer.

Senast uppdaterad: 2022-09-03