Film – att ställa frågor om våld, äldreomsorgen (Gustav)

I filmen träffar Gustav sin biståndshandläggare för ett uppföljningsmöte. Inom äldreomsorgen i denna kommun har de bestämt att de ska ställa frågor om våld i alla uppföljningar och vid nybesök. Handläggaren använder FREDA-kortfrågor.

Ställa frågor om våld, äldreomsorgen (Gustav) from NCK on Vimeo.

Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågornasom hör till filmen om Gustav (pdf-format).

Filmen finns också syntolkad, här hittar du den syntolkade versionen

Läs mer om våld mot äldre

I ett lärande exempel från hemtjänsten på Gotland och i Finspång kan du läsa om hur medarbetare utbildats i att ställa frågor om våld till äldre. 

Läs mer i ämnesguiden i NCK:s kunskapsbank: Våld mot äldre kvinnor
Läs NCK:s rapport: Våld mot äldre kvinnor
Rapporten går även att beställa från beställningssidan

Gå till Socialstyrelsens webbutbildning Våld mot äldre
Läs Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor: Blånader och silverhår 

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. Här hittar du länkar till samtliga filmer